Aa

Hòa Bình: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành 3 Luật liên quan bất động sản

Thảo Bùi
Thảo Bùi Buithao021197@gmail.com
Thứ Tư, 03/07/2024 - 09:27

UBND tỉnh Hòa Bình vừa có Công văn số 1003/UBND-KTN về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Theo đó, tỉnh Hòa Bình yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Về tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản để hoàn thiện các văn bản theo thẩm quyền, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khả thi; đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05/7/2024 để gửi các Bộ, cơ quan chuyên ngành Trung ương tham gia đóng góp ý kiến theo chỉ đạo.

Về tổ chức tập huấn văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý, chủ động tổ chức tập huấn về các quy định mới đến cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện, nhất là những đổi mới trong cung cấp các dịch vụ công thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top