Aa

Hơn 100 cổ phiếu cảnh báo trên UpCom: Đa phần thuộc "dòng xây dựng"

Thứ Năm, 13/09/2018 - 21:10

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo hơn 100 mã cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM. Trong đó, đa phần cổ phiếu dòng xây dựng, bất động sản.

Danh sách công bố những cổ phiếu nằm trong diện bị cảnh báo bao gồm: 8 doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 10 tỷ đồng, 90 công ty có cổ phiếu bị hạn chế giao dịch và 11 mã bị đình chỉ giao dịch. Một số doanh nghiệp đáng chú ý như CTCP Dược phẩm Trung ương 2, CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn, Tổng CTCP Sông Hồng.

Cụ thể:

Theo quy chế niêm yết tại Sở GDCK TPHCM (HOSE), chứng khoán niêm yết đưa vào diện bị kiểm soát khi xảy ra một trong các trường hợp như nợ quá hạn trên 1 năm hay tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn 10% tổng vốn chủ sở hữu; không có đủ 100 cổ đông nắm giữ tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty; kết quả kinh doanh phát sinh âm theo BCTC kiểm toán; tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính; cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 90 ngày hay không thực hiện công bố thông tin theo yêu cầu của UBCKNN/Sở GDCK.

Còn tạm ngừng giao dịch với chứng khoán niêm yết khi rơi vào trường hợp như giá, khối lượng giao dịch có biến động bất thường; hoạt động kinh doanh chính thua lỗ hai năm liên tiếp theo BCTC kiểm toán; thực hiện tách, gộp cổ phiếu và tách, sáp nhập doanh nghiệp; trường hợp cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư hay đảm bảo ổn định thị trường.

Những cổ phiếu tạm ngừng giao dịch sẽ bị Sở yêu cầu giải trình cụ thể về lý do dẫn đến phải tạm ngừng giao dịch. Căn cứ trên đó, Sở sẽ xem xét cho phép chứng khoán giao dịch trở lại sau khi đã khắc phục được nguyên nhân.

Đối với quy chế niêm yết trên HNX, điều kiện chứng khoán bị cảnh báo tương tự song điều chỉnh các điều kiện như vốn điều lệ giảm xuống dưới 10 tỷ đồng tại báo cáo tài chính thời điểm gần nhất; cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 60 ngày. Sau khi cổ phiếu bị cảnh báo mà không khắc phục được sẽ đưa vào diện bị kiểm soát. Và trong trường hợp Sở GDCK Hà Nội xét thấy cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư thì chứng khoán bị kiểm soát sẽ bị hạn chế về thời gian và/hoặc biên độ dao động giá.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top