Aa

Hơn 3.000 doanh nghiệp được vay lãi suất 0% để trả lương người lao động

Thứ Tư, 09/03/2022 - 06:18

Đã có 3.160 lượt người sử dụng lao động được vay vốn lãi suất 0% để trả lương cho 1,024 triệu lượt người lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ.

Theo đó, đối tượng cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất là người sử dụng lao động bị tác động bởi đại dịch dẫn đến có người lao động phải ngừng việc, người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, người sử dụng lao động hoạt động trong 5 lĩnh vực bị ảnh hưởng lớn, gồm vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo thời gian trả thực tế, tối đa 3 tháng với lãi suất cho vay 0% và không phải thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay, thời hạn vay vốn tối đa 12 tháng.

Trên cơ sở tổng hợp thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tính đến ngày 23/2, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, cả nước đã giải ngân 3.999 tỷ đồng, đạt 53,2% kinh phí cho vay dự kiến theo Nghị quyết 68, với 3.160 lượt người sử dụng lao động vay để trả lương cho 1,024 triệu lượt người lao động.

Trong đó, nội dung vay vốn để trả lương ngừng việc đã giải ngân là 259 tỷ đồng, với 1,255 lượt người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho 72.906 lượt người sử dụng lao động.

Với hoạt động vay vốn phục hồi sản xuất kinh doanh đối với người sử dụng lao động phải ngừng hoạt động theo Chỉ thị số 16, cả nước đã giải ngân 3.513 tỷ đồng, chiếm 46,8% tổng số tiền cho vay, với 1.572 lượt người sử dụng lao động vay để trả lương cho 893.658 lượt người lao động.

Về vay vốn phục hồi sản xuất kinh doanh của 5 lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, xuất khẩu lao động, tổng số tiền giải ngân là 227 tỷ đồng (chiếm 3,0% tổng số tiền cho vay) với 227 lượt người sử dụng lao động vay để trả lương cho 57.357 lượt người lao động.

Một số tỉnh, thành có nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề được tập trung nguồn vốn vay, như Đồng Nai hơn 918 tỷ đồng, TP.HCM hơn 570 tỷ đồng, Bình Dương trên 422 tỷ đồng, Hà Nội trên 272 tỷ đồng, Bắc Ninh trên 245 tỷ đồng…

Ngày 1/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gồm 12 chính sách hỗ trợ, trong đó có chính sách cho vay trả lương ngừng việc và hỗ trợ phục hồi sản xuất.

Thông tin mới nhất từ gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 cho biết, chương trình đã hỗ trợ 36,3 nghìn tỷ đồng cho 31,3 triệu lượt người. Đồng thời, hỗ trợ 378,3 nghìn đơn vị sử dụng lao động và hộ kinh doanh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top