Aa

Hơn 560 hộ dân sẽ phải di dời để bảo tồn, tôn tạo Khu di tích thành Cổ Loa

Thứ Bảy, 15/04/2017 - 00:01

Theo khảo sát, số lượng các hộ dân trên mặt thành, hào, chân Thành Nội và hai tuyến sát đình Ngự Triều Di Quy và chùa Bảo Sơn trong phạm vi phân vùng lõi di tích thành Cổ Loa, sơ bộ xác định cần di chuyển 561 hộ gia đình.

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản số 1685/UBND-TH trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV về việc thực hiện dự án di dân tái định cư và đẩy nhanh thực hiện các dự án thành phần thuộc khu di tích thành Cổ Loa, huyện Đông Anh.

Theo báo cáo, quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2000) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1004/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 với quy mô khoảng 860,4ha trên địa bàn các xã Cổ Loa, Dục Tú, Việt Hùng, Uy Nỗ, huyện Đông Anh; trong đó, phân vùng lõi khoảng 31,2ha (gồm Thành Nội và khu Cánh cung phía Nam Thành Nội; tập trung đậm đặc các quần thể di tích tưởng niệm thời kỳ An Dương Vương).

Ngày 06/01/2016, HĐND TP. Hà Nội đã có Nghị quyết số 18/NQ-HĐND thông qua dự án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu vực thành Cổ Loa thuộc Quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa” thuộc danh mục các công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020.

Khu di tích thành Cổ Loa nhìn từ trên cao.

Khu di tích thành Cổ Loa nhìn từ trên cao.

Ngày 24/02/2017, Ban cán sự Đảng UBND TP đã có văn bản số 52-BC/BCS gửi báo cáo Thường trực Thành ủy Hà Nội về việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại Khu di tích thành Cổ Loa, huyện Đông Anh và đã được Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương tại Thông bảo số 576-TB/TU ngày 09/3/2017.

Theo đó, Thành phố giao Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan lập Quy hoạch chi tiết 1/500, đề xuất vị trí cụ thể xây dựng công trình đảm bảo tính thống nhất, phù hợp quy hoạch (bao gồm các dự án thành phần thuộc khu di tích, tích hợp dự án xây dựng đền thờ Ngô Quyền).

Về di dân, tái định cư cho các hộ dân phải di chuyển nhà ở ra khỏi khu vực bảo tồn, tôn tạo Khu di tích thành Cổ Loa, UBND TP. có Quyết định số 6597/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư trên địa bàn các xã Uy Nỗ, Cổ Loa, huyện Đông Anh, diện tích 34,24 ha, dự kiến đáp ứng nhu cầu tái định cư cho khoảng 730 hộ.

Quá trình triển khai thực hiện, ngày 23/3/2017, tập thể UBND TP đã họp, xem xét thông qua kế hoạch quản lý Khu di tích Cổ Loa, yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, các cơ quan liên quan và đơn vị tư vấn hoàn chỉnh kế hoạch để trình Ban cán sự Đảng UBND TP báo cáo, xin ý kiến Thường trực Thành ủy.

Sau đó, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai các công trình thuộc Khu di tích thành Cổ Loa trong giai đoạn 2017-2020, gồm: Lập Quy hoạch chi tiết 1/500 phân vùng lõi Khu di tích thành Cổ Loa; thực hiện dự án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu vực lõi thành Cổ Loa thuộc Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa” gồm các dự án thành phần, như Đền thờ Ngô Quyền, đình Ngự Triều Di Quy, am thờ Mỵ Châu, chùa Bảo Sơn, điếm xóm Chùa, di chỉ Lò đúc đồng, công viên trục lõi, thư viện, phân viện nghiên cứu Cổ Loa, quảng trường khánh tiết và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Về di dân, tái định cư, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã điều tra, khảo sát số lượng các hộ dân trên mặt thành, hào, chân Thành Nội và hai tuyến sát đình Ngự Triều Di Quy và chùa Bảo Sơn trong phạm vi phân vùng lõi di tích, sơ bộ xác định cần di chuyển 561 hộ gia đình.

“Như vậy, khu tái định cư được UBND TP phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 6597/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư. Hiện nay, khu tái định cư đang trong giai đoạn xin phê duyệt chủ trương đầu tư”, UBND TP. Hà Nội khẳng định.

Theo đơn vị này, trong thời gian tới, UBND TP sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa. Đồng thời, khẩn trương triển khai lập Quy hoạch chi tiết 1/500 phân vùng Lõi Khu di tích Cổ Loa (hoàn thành trong năm 2017-2018), làm căn cứ đề xuất vị trí cụ thể xây dựng công trình đảm bảo tính thống nhất, phù hợp quy hoạch và tiến hành nghiên cứu, lập kế hoạch đầu tư các dự án thành phần và phân kỳ đầu tư, tiếp tục thống kê số lượng các hộ dân phải di chuyển và xác định nhu cầu tái định cư; tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư phần còn lại của khu di tích.

Lãnh đạo TP. Hà Nội cũng giao huyện Đông Anh khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND TP quyết định chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỵ thuật Khu di dân tái định cư khi triển khai Dự án thành phần đầu tư bảo tồn, tôn tạo Khu di tích thành Cổ Loa, hoàn thành trong quý III/2017.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top