Aa

Hưng Yên đấu giá 175 suất đất, khởi điểm hơn 650 triệu đồng

Chủ Nhật, 21/01/2024 - 11:20

Trong tháng 1 và đầu tháng 2, 175 suất đất tại các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ và Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Theo đó, giá khởi điểm cao nhất 18,5 triệu đồng/m2.

55 suất đất cho nhân dân làm nhà ở nhà tại huyện Phù Cừ sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát (Công ty đấu giá) sẽ tổ chức đấu giá vào sáng 28/1.

Các suất đất đấu giá là tài sản của UBND xã Phan Sào Nam và đều nằm trên địa bàn xã này. Diện tích các suất đất từ 98,8 – 145,8 m2.

Đơn giá từ 8,5 - 15,6 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm từ 850 triệu đồng đến hơn 2,1 tỷ đồng/suất.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; bỏ phiếu kín 1 vòng và mở kết quả công khai; phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã Phan Sào Nam.

Cũng tại huyện Phù Cừ , sáng 3/2, Công ty đấu giá cũng sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 54 suất đất là tài sản của UBND xã Đình Cao.

Diện tích các suất đất từ 87,6 – 95 m2. Đơn giá từ 10,2 triệu đến 18,5 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm từ 918 triệu đến trên 1,6 tỷ đồng/suất.

Thời gian nhận hồ sơ đấu giá đến trước 17 giờ ngày 31/1. Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền bằng 20% giá khởi điểm trên từng suất đất trong hai ngày 30 và 31/1.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; bỏ phiếu kín 1 vòng và mở kết quả công khai; phương thức trả giá lên. Buổi đấu giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã Đình Cao.

Tại huyện Tiên Lữ, 40 suất đất cho nhân dân làm nhà ở là tài sản của UBND xã Trung Dũng cũng được Công ty đấu giá tổ chức đấu giá quyền sử dụng vào sáng ngày 29/1.

Theo đó, các suất đất có diện tích từ 97,5 – 117,1 m2. Đơn giá từ 8,3 – 11,4 triệu đồng/m2; tương đương giá khởi điểm từ hơn 809 triệu đồng đến trên 1,3 tỷ đồng/suất.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; bỏ phiếu kín 1 vòng và mở kết quả công khai; phương thức trả giá lên. Buổi đấu giá dự kiến được tổ chức tại hội trường UBND xã Trung Dũng.

Tại huyện Khoái Châu, sáng 26/1, Công ty đấu giá sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 26 suất đất là tài sản của UBND xã Chí Tân.

Các suất đất có diện tích từ 88,8 - 152,6 m2. Đơn giá từ 7,3 – 13 triệu đồng/m2; tương đương giá khởi điểm từ 657 triệu đồng đến gần 1,8 tỷ đồng/suất.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; bỏ phiếu kín 1 vòng và mở kết quả công khai; phương thức trả giá lên. Buổi đấu giá dự kiến được tổ chức tại hội trường UBND xã Chí Tân.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top