Aa

Khẩn trương giao hết vốn cho dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Thứ Hai, 14/03/2022 - 06:30

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Quốc hội đã thông qua tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2022 là 526.105,895 tỷ đồng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quá trình rà soát, tổng hợp báo cáo của 112 bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã gửi phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi 74 bộ, địa phương đề nghị phân bổ lại do phương án phân bổ của các đơn vị này chưa đáp ứng thứ tự ưu tiên theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Quốc hội đã thông qua tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2022 là 526.105,895 tỷ đồng. Thủ tướng đã giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương 518.105,895 tỷ đồng, còn lại chưa giao 8.000 tỷ đồng của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiều lần có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương đôn đốc triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022; trong đó, đề nghị một số giải pháp liên quan đến công tác phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 theo quy định. Bộ đã đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được giao trước ngày 31/12/2021 để có thể giải ngân ngay từ những tháng đầu của năm.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, qua kiểm tra, rà soát việc phân bổ kế hoạch vốn, vẫn còn một số địa phương phân bổ cho một số dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư (chưa có quyết định đầu tư được duyệt); bố trí vượt kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 như: một số dự án của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Ngoại giao; dự án sử dụng vốn ODA của một số địa phương như: dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Yên Bái giao vượt kế hoạch trung hạn 19,925 tỷ đồng; dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai giao vượt kế hoạch 49,999 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, có tình trạng địa phương bố trí vốn cho một số dự án chưa thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được cấp có thẩm quyền giao; một số địa phương chưa phân bổ đủ cho các dự án hoàn thành năm 2022; phê duyệt đầu tư dự án khởi công mới chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đánh giá về công tác phân bổ chi tiết vốn năm 2022, theo Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về cơ bản các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 kịp thời, đáp ứng yêu cầu dự án có thể giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, đến nay số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ còn khá lớn (94.493 tỷ đồng), bằng 18% kế hoạch Thủ tướng giao; trong đó, nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có số vốn chưa phân bổ còn lại cao.

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo kiên quyết điều chỉnh vốn của các bộ, ngành địa phương chưa phân bổ xong kế hoạch vốn trong tháng 3. Nếu không thực hiện, sẽ kiểm điểm trách nhiệm của từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top