Reatimes.vn

Khánh Hòa: Hơn 10 tỷ đồng để xác định giá đất cụ thể 278 trường hợp

Khánh Hòa: Hơn 10 tỷ đồng để xác định giá đất cụ thể 278 trường hợp

Tỉnh Khánh Hòa dự kiến chi 10,39 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách để xác định giá đất cụ thể đối với 278 trường hợp trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.
09:23, 04/05/2022

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, số trường hợp cần xác định giá đất cụ thể dự kiến khoảng 278 trường hợp.

Khánh Hòa sẽ xác định giá đất cụ thể đối với 278 trường hợp trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.

Trong đó, có 159 trường hợp cần thuê tư vấn xác định giá đất gồm: 116 trường hợp xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 41 trường hợp xác định để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 2 trường hợp xác định giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dự kiến cần khoảng 10,39 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước để thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất cụ thể. Cụ thể, khoảng 4,64 tỷ đồng dùng để thực hiện tính tiền bồi thường, tái định cư 116 trường hợp, bao gồm các dự án đầu tư công của địa phương. Khoảng 5,51 tỷ đồng dùng để thực hiện định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 41 trường hợp. Dự kiến dùng 240 triệu đồng để thực hiện tính giá đất 2 trường hợp dùng để đấu giá quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ động rà soát các trường hợp cấp bách, các dự án đầu tư công thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, cần phải xác định cụ thể giá đất tính bồi thường, tái định cư trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư dự án; tiến hành xây dựng phương án giá đất cụ thể, trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định.

TP. Nha Trang có 97 trường hợp cần xác định giá đất cụ thể trong năm 2022.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, trong các trường hợp cần xác định giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thì TP. Nha Trang nhiều nhất với 97 trường hợp. Trong đó, có nhiều hạng mục thuộc các dự án quan trọng như: Nút giao thông Ngọc Hội - đường Tháng 10; tuyến đường Vành đai 2 TP. Nha Trang; đập ngăn mặn trên sông Cái; Tỉnh lộ 3; cầu Ngọc Thảo…/.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP