Aa

Hơn 48.790 tỷ đồng phát triển nhà ở đến năm 2025 tại Khánh Hòa

Thứ Năm, 10/03/2022 - 06:00

Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2025, nhà ở kiên cố toàn tỉnh đạt 98%, không phát sinh thêm nhà ở đơn sơ; tổng diện tích nhà ở tăng thêm 5,3 triệu m2 sàn, tương đương với 51.275 căn.

Đầu tháng 3/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định 618/QĐ-CTUBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025.

Đến năm 2025, tổng diện tích nhà ở tại Khánh Hòa dự kiến tăng thêm tối thiểu khoảng 5,3 triệu m2 sàn, tương đương với 51.275 căn.

Theo quyết định nói trên, đến năm 2025, tỉnh Khánh Hòa dự kiến tổng diện tích nhà ở tăng thêm tối thiểu khoảng 5,3 triệu m2 sàn, tương đương với 51.275 căn. Trong đó: Diện tích tăng thêm nhà ở thương mại khoảng 2 triệu m2 sàn, tương đương 20.480 căn; diện tích tăng thêm nhà ở xã hội khoảng 209.322m2 sàn, tương đương 4.146 căn; diện tích tăng thêm nhà ở tái định cư khoảng 126.000m2 sàn, tương đương 2.100 căn; diện tích tăng thêm nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng khoảng 2,9 triệu m2 sàn, tương đương 24.549 căn.

Kế hoạch cũng đưa ra mục tiêu tỷ lệ xây dựng chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại TP. Nha Trang (là đô thị loại I) và TP. Cam Ranh (là đô thị loại III) đạt khoảng 40% tổng diện tích nhà ở của dự án với diện tích nhà ở chung cư khoảng 407.000m2 sàn. Tỷ lệ nhà ở cho thuê khoảng 30% tổng số nhà ở trong các dự án nhà ở tại đô thị loại III.

Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 25,5m2 sàn/người (đô thị đạt 26,5m2 sàn/người, nông thôn đạt 24,8m2 sàn/người). Kế hoạch phấn đấu đến năm 2025 chất lượng nhà ở toàn tỉnh là nhà ở kiên cố toàn tỉnh đạt 98%, không phát sinh thêm nhà ở đơn sơ.

Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2025, nhà ở kiên cố toàn tỉnh đạt 98%, không phát sinh thêm nhà ở đơn sơ.

Tổng nguồn vốn để thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2021 - 2025 là hơn 48.790 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng. Vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, ngân hàng chính sách xã hội... và một phần từ ngân sách Nhà nước.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, theo chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt, dự kiến vốn ngân sách để đầu tư xây dựng nhà ở là 66,62 tỷ đồng, chủ yếu là để bồi thường giải phóng mặt bằng, nhà ở công vụ, học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, học sinh trường dân tộc nội trú.

Trong các hình thức đầu tư xây dựng nhà ở, tỉnh Khánh Hòa xác định giai đoạn 2021 - 2025 đối với nhà ở thương mại sẽ phát triển theo dự án và đa dạng các loại hình bao gồm nhà chung cư, nhà ở liền kề, biệt thự. Tỉnh khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp để phù hợp với thu nhập của một bộ phận người dân. Đầu tư trực tiếp thông qua huy động các nguồn đầu tư từ doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội, nguồn vốn vay và nguồn ngân sách địa phương. Kết hợp sử dụng nhiều hình thức kêu gọi đầu tư để đảm bảo nhu cầu nhà ở và giãn dân, giảm tải lên hệ thống hạ tầng cho khu vực trung tâm hiện hữu, đặc biệt là khu trung tâm TP. Nha Trang.

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa cũng ưu tiên phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân tại các khu công nghiệp; người có công với cách mạng; nhà ở cho hộ nghèo, người có thu nhập thấp, nhà ở tái định cư…

Đối với nhà ở chung cư cũ, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã Ninh Hòa, TP. Nha Trang và TP. Cam Ranh có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch 1/2000, xác định chỉ tiêu quy hoạch để khuyến khích các nhà đầu tư tham gia thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, góp phần chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, triển khai lựa chọn chủ đầu tư thực hiện tháo dỡ các chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm, trước năm 2025 và triển khai xây dựng các chung cư mới./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top