Aa

Khánh Hòa phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2023

Thứ Sáu, 09/12/2022 - 14:19

Tỉnh Khánh Hòa dự kiến khối lượng phát tối đa trái phiếu trong năm 2023 là 1.000 tỷ đồng, có kỳ hạn là 7 năm và 10 năm, mệnh giá của trái phiếu là 100.000 đồng.

Ngày 8/12/2022, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã tổ chức kỳ họp thứ 8, với nhiều nội dung quan trọng, cấp bách nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Một góc TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Đ.A)

Đáng chú ý, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có tờ trình về việc trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết phê duyệt đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2023.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Khánh Hòa, để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các công tác khai thác, quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, tăng cường các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết việc triển khai phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là giải pháp cần thiết để huy động nguồn lực kinh tế từ xã hội, đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh.

Theo tờ trình, tỉnh Khánh Hòa dự kiến khối lượng phát tối đa trái phiếu trong năm 2023 là 1.000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu gồm kỳ hạn 7 năm và kỳ hạn 10 năm. Cơ cấu cụ thể của từng loại kỳ hạn tùy thuộc vào nhu cầu của các nhà đầu tư và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành. Mệnh giá của trái phiếu là 100.000 đồng.

Việc phát hành trái phiếu dự kiến được thực hiện theo các phương thức là: Phương thức đấu thầu phát hành tại tổ chức thực hiện đấu thầu công cụ nợ Chính phủ và phương thức bảo lãnh phát hành thông qua các công ty chứng khoán, các ngân hàng, các tổ chức tài chính tín dụng có chức năng cung cấp dịch vụ.

Khánh Hòa phát hành trái phiếu nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Đ.A)

Về phương án bố trí thanh toán nợ gốc và lãi: Trả gốc sẽ được hoàn trả 1 lần khi đáo hạn cho từng đợt phát hành. Riêng trả lãi trái phiếu sẽ được thanh toán sau theo định kỳ 1 năm/lần. Nguồn vốn thanh toán nợ gốc, lãi, phí và các chi phí khác liên quan đến trái phiếu chính quyền địa phương được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh. UBND tỉnh cam kết bố trí nguồn ngân sách để thanh toán nợ gốc lãi, trái phiếu đầy đủ, đúng hạn. Dự kiến, tỉnh Khánh Hòa sẽ phát hành trái phiếu tập trung một đợt vào tháng 7/2023.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, sau khi thảo luận, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết phê duyệt đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Trái phiếu chính quyền địa phương do UBND tỉnh Khánh Hòa phát hành nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các chương trình, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công đã được HĐND tỉnh thông qua theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công, Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.

Theo Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương; tầm nhìn đến năm 2045, Khánh Hòa là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á. Trong đó, TP. Nha Trang là đô thị hạt nhân; TP. Cam Ranh là đô thị du lịch - logistics; huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế; huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp; thị xã Ninh Hòa là đô thị công nghiệp, huyện Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hoá truyền thống; huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh là các tiểu đô thị sinh thái núi rừng; huyện Trường Sa là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top