Aa

Khánh Hòa phê duyệt giá đất vàng siêu dự án Vega City chỉ hơn 8 triệu m2

Đăng Trung
Đăng Trung pvdangtrung@gmail.com
Thứ Năm, 05/10/2023 - 05:36

Khánh Hoà đã phê duyệt giá đất thương mại dịch vụ khu C, của dự án Champarama Resort & Spa (Vega City) theo quy hoạch chi tiết xây dựng năm 2019, chỉ 8.269.000 đồng/m2.

Ngày 22/12/2019, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành Quyết định số 3406/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính chênh lệch tiền sử dụng đất phải nộp đối với khu C của dự án Champarama Resort & Spa tại phường Vĩnh Hoà, TP. Nha Trang (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500).

Theo đó, quyết định này nêu rõ, giá đất thương mại dịch vụ theo quy hoạch chi tiết xây dựng năm 2016 tại quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tính: 6.633,479 đồng/m2. Giá đất thương mại dịch vụ theo quy hoạch chi tiết xây dựng năm 2019 tại quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 7/5/2019 của UBND tỉnh: 8.269.007 đồng/m2. Giá đất chênh lệch phải nộp do điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng là: 1.635.528 đồng/m2.

Shophouse trong dự án Vega City đang được chào bán với giá 240 triệu/m2, trong khi Quyết định số 3406/QĐ-UBND phê duyệt giá đất thương mại dịch vụ chỉ hơn 8 triệu đồng/m2

Đến ngày 15/3/2021, Công ty Cổ phần Vega City đã gửi văn bản số 19/2021/VB-Vega đến UBND tỉnh Khánh Hoà về việc xin giao đất từng phần theo tiến độ dự án Champarama Resort & Spa.

Văn bản này cho biết, dự án champarama Resort & Spa do Công ty làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Khánh Hoà cấp quyết định chủ trương đầu tư số 506/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 với tiến độ giao đất và đầu tư xây dựng chính như sau:

Khu C (15,61 ha) đã được giao đất và dự kiến hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành khai thác ngày 31/12/2022.

Khu B (28,2 ha) dự kiến giao đất trước 30/6/2022 và hoàn thành công trình và đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 30/6/2025.

Dự án Champarama Resort & Spa đã đổi tên thương mại thành Vega City Nha Trang

Theo quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 7/5/2019, hệ thống trạm điện, trung tâm xử lý nước thải cho toàn bộ dự án được đặt trong phạm vi Khu B nên cần được triển khai xây dựng sớm để đảm bảo kịp thời cấp điện, cấp nước cho giai đoạn vận hành thử và vận hành chính thức đối với các công trình Khu C. Hiện tại, phạm vi mặt bằng để xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật nêu trên đã được người dân tự nguyện bàn giao và UBND Thành phố Nha Trang đã phê duyệt phương án thu hồi đất để đảm bảo đủ phạm vi xây dựng và kết nối với Khu C theo quy hoạch được duyệt tại quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với một số trường hợp bị giải toả để thực hiện dự án; quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 về việc thu hồi đất đối với hộ ông Lê Đình Thái và bà Trịnh Thị Kim Nga đang sử dụng để thực hiện dự án; quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 về việc bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Lê Đình Thái và bà Trịnh Thị Kim Nga khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.

Vì vậy, để đảm bảo tiến độ đưa Khu C vào khai thác vận hành, phát huy tối đa nguồn nhân lực, vật tư, thiết bị mà Công ty đã huy động tại dự án, đề nghị UBND tỉnh Khánh Hoà xem xét, chấp thuận chủ trương giao trước phần đất liên quan đến hạ tầng kỹ thuật nêu trên.

Đến ngày 9/4/2021, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ra văn bản số 2898/UBND-XDNĐ về việc giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Vega City xin giao đất từng phần theo tiến độ dự án Champarama Resort & Spa. Cụ thể, theo nội dung đề xuất của Sở Tài Nguyên và Môi Trường tại văn bản số 1273/STNMT-CCQLĐĐ ngày 5/4/2021, về việc giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Vega City xin giao đất từng phần theo tiến độ dự án champarama Resort & Spa; UBND tỉnh có ý kiến sau:

“Về chủ trương, đồng ý với đề xuất của Sở Tài Nguyên và Môi Trường tại văn bản nêu trên; giao Sở Tài Nguyên và Môi Trường tham mưu UBND tỉnh xem xét cho công ty Vega City thuê đất bổ sung 7.123,9 m2 để thực hiện dự án (xây dựng trạm điện, trạm xử lý nước thải và hạ tầng khác để phục vụ Khu C dự án Champarama Resort & Spa) theo đúng quy định của pháp luật".

Dự án của Vega City được UBND tỉnh Khánh Hoà giao đất từng phần, còn dự án của Khatoco thì chưa được UBND tỉnh đồng ý

Trước đó, Reatimes đã thông tin trong bài: Kẻ khóc người cười” vì thủ tục giao đất tại Khánh Hòa, một dự án của Khatoco xin thuê đất từng phần theo tiến độ thu hồi đất nhưng vẫn bế tắc nhiều tháng qua. Trong khi đó, dự án Vega City đã được áp dụng cơ chế này trước đó.

Cụ thể, ngày 5/4/2021, Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Khánh Hoà ra văn bản số 1273/STNMT-CCQLĐĐ.NV. Văn bản này thể hiện, sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ, nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Vega City và căn cứ vào các quy định của pháp luật, các thành viên dự họp thống nhất:

Đề nghị UBND tỉnh xem xét cho Công ty Vega City thuê bổ sung diện tích 7.123.9m2 để thực hiện dự án (xây dựng trạm điện, trạm xử lý nước thải và hạ tầng khác để thực hiện cho khu C để đi vào khai thác sử dụng trước ngày 31/12/2022 và toàn bộ dự án). Hình thức thuê đất: trả tiền hàng năm, loại đất: Thương mại, dịch vụ.

Đến ngày 9/4/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà, ông Lê Hữu Hoàng đã ký văn bản số 2898/UBND-XDNĐ trả lời Sở Tài Nguyên và Môi Trường về việc giải quyết kiến nghị của Công ty Vega City xin giao đất từng phần theo tiến độ dự án Champarama Resort & Spa./.

Siêu dự án kéo dài tiến độ vì đền bù giải phóng mặt bằng

Một trong những vướng mắc khiến tiến độ triển khai dự án Vega City bị kéo dài chính là khó khăn trong đền bù, giải tỏa. Nhiều người dân cho rằng đây là dự án dịch vụ kinh doanh nên phải để chủ dự án thỏa thuận với người dân.

Về vấn đề này, tại thông báo số 646-TB/TU ngày ngày 28/2/2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà cũng lưu ý yêu cầu thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, tránh phát sinh khiếu kiện. 

Mới đây, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang tiếp tục ra Thông báo đề nghị các hộ gia đình, cá nhân trong diện bị thu hồi đất, liên hệ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang, để phối hợp hoàn thiện các thủ tục nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Thông báo này cho biết: “Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Champarama Resort & Spa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, UBND thành phố Nha Trang đã phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường, hỗ trợ và Quyết định giao đất tái định cư đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án.
Theo đó Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang đã phối hợp UBND phường Vĩnh Hòa tiến hành gửi các Quyết định nêu trên đến các hộ dân. Tuy nhiên, một số trường hợp đến nay chưa phối hợp hoàn thiện các thủ tục để nhận tiền và bàn giao mặt bằng.
Do vậy, Trung tâm Phát triển quỹ đất Nha Trang đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có tên theo danh sách liên hệ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang (số 9A đường Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, tp Nha Trang) để phối hợp hoàn thiện các thủ tục nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo quy định… Nếu quá thời hạn, các hộ dân không phối hợp, Trung tâm phát triển quỹ đất Nha Trang sẽ báo cáo UBND thành phố thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định pháp luật.

Trả lời báo chí về những trường hợp Nhà nước áp dụng cơ chế thu hồi đất, Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho rằng điều này được quy định trong Hiến pháp. Đó là, những trường hợp đất đai sử dụng cho quốc phòng, an ninh, phát triển vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích công cộng. Trong Luật Đất đai 2013 định nghĩa khá rõ thế nào là đất quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng nhưng vế thứ 2, cụm từ “phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia” thì hoàn toàn không có định nghĩa.

Giáo sư Võ phân tích, một khái niệm được đưa ra trong Luật Đất đai 2013 mà không định nghĩa thế nào là “lợi ích quốc gia” – đây là vấn đề. Nếu đối chiếu với Luật Đất đai 2003 thì thấy ở đây định nghĩa rất rõ khái niệm thế nào là đất sử dụng cho lợi ích quốc gia: Đất xây dựng các trụ sở của cơ quan Nhà nước, đất sử dụng phục vụ các dịch vụ công của Nhà nước, các nội hàm rất rõ ràng. Nhưng trong Luật Đất đai 2013 thì khái niệm này không được định nghĩa.

Nếu áp dụng ngay định nghĩa về “lợi ích quốc gia” của Luật Đất đai 2003 thì rất nhiều loại dự án ở trong quy định của Điều 62 Luật Đất đai 2013 là không thuộc diện Nhà nước thu hồi đất.

“Chính vì sự không rõ ràng trong Điều 62, các dự án phát triển kinh tế – xã hội có thể gắn được mác “lợi ích quốc gia”. Việc thu hồi giải phóng mặt bằng từ cơ chế tự thỏa thuận với người dân sang cơ chế Nhà nước thu hồi, tiền đền bù giải phóng mặt bằng thấp hơn rất nhiều”, Giáo sư Võ nói.

Giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội là cần thiết, nhưng vấn đề lợi ích giữa người bị thu hồi đất và những doanh nghiệp nhận được đất cần được cân đối hài hòa. Thu hồi đất nông nghiệp giao cho doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất sang sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ… lợi nhuận được tạo ra từ chuyển đổi sử dụng đất này người dân không được hưởng, dẫn đến những bất đồng, mâu thuẫn về lợi ích kinh tế.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top