Aa

Lai Châu: Hội thảo khoa học “Lời dặn của Bác mãi soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai ...

Nguyễn Chanh/laichau.gov.vn
Nguyễn Chanh/laichau.gov.vn
Thứ Tư, 13/12/2023 - 15:29

Chiều nay (12/12), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Lời dặn của Bác mãi soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai Châu”. Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

Lai Châu: Hội thảo khoa học “Lời dặn của Bác mãi soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai ...- Ảnh 1.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Cùng tham dự Hội thảo có đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Lai Châu; lãnh đạo các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân tỉnh Lai Châu…

Lai Châu: Hội thảo khoa học “Lời dặn của Bác mãi soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai ...- Ảnh 2.

Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ngày 12/12/1953, nhân dịp sự kiện trọng đại - Thị xã Lai Châu được giải phóng, Bác Hồ gửi thư chia vui, động viên đồng bào và cán bộ Lai Châu; trong thư, Bác dặn 4 nhiệm vụ cách mạng mà đồng bào và cán bộ ghi nhớ và làm cho đúng: “1 - Đoàn kết thân ái giúp đỡ lẫn nhau; 2 - Giúp đỡ bộ đội diệt phỉ, trừ gian, giữ gìn trật tự; 3 - Ra sức tăng gia sản xuất để mọi người được ấm no; 4 - Hết sức trung thành với Tổ quốc và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Còn đối với những người trước đây đã lầm đường theo giặc nếu trở về với Tổ quốc thì Chính phủ sẽ khoan hồng. Cán bộ thì phải thật sự gần gũi giúp đỡ Nhân dân, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết”. Bức thư cùng những lời dặn của Bác thể hiện tình cảm, sự quan tâm và là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao đối với Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ lịch sử.

Lai Châu: Hội thảo khoa học “Lời dặn của Bác mãi soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai ...- Ảnh 3.

Quang cảnh Hội thảo.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, Hội thảo khoa học: "Lời dặn của Bác mãi soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai Châu" để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn những giá trị to lớn trong lời dạy của Bác với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chặng đường 70 năm qua, thực hiện lời dặn của Bác, được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách và có những đóng góp quan trọng trong đấu tranh giành độc lập cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là sau 20 chia tách, thành lập tỉnh, từ một tỉnh đặc biệt khó khăn, đến nay, Lai Châu đã ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, kém phát triển, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mọi mặt với các địa phương trong cả nước.

Lai Châu: Hội thảo khoa học “Lời dặn của Bác mãi soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai ...- Ảnh 4.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tham luận tại Hội thảo.

Trên cơ sở đó, tại Hội thảo, đại biểu đã tập trung tham luận với các nội dung nhằm nghiên cứu, làm sáng tỏ về tư tưởng và giá trị nhân văn trong lời dặn của Bác; giá trị của bức thư với đồng bào và cán bộ Lai Châu. Những thành tựu mà Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lai Châu đạt được trong 70 năm làm theo lời Bác dặn gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Rút ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất những chủ trương, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính thực tiễn cao để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn cách mạng mới theo lời dặn của Bác, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế - xã hội đạt mức trung bình của cả nước” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Lai Châu: Hội thảo khoa học “Lời dặn của Bác mãi soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai ...- Ảnh 5.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lý Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thảo luận tại Hội thảo.

Có thể nói, các nội dung tham luận tại Hội thảo góp phần đánh giá sâu sắc hơn những thành tựu nổi bật của tỉnh trong suốt chặng đường 70 năm thực hiện lời dặn và cũng là lời dạy của Người trong thư và thể hiện quyết tâm của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện thư Bác. Mặc dù Người đã đi xa nhưng tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Người vẫn mãi in đậm trong mỗi trái tim chúng ta.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Thư Bác gửi các dân tộc Lai Châu là tài sản tinh thần vô giá. Bức thư gồm 14 dòng, 11 câu và 233 chữ, tuy ngắn gọn, giản dị nhưng thể hiện tư tưởng nhân văn sâu sắc của Người, đó là sự tôn trọng, thân mật, ấm áp, chứa chan tình cảm, ân tình mà Hồ Chủ Tịch kính yêu dành cho đồng bào và cán bộ Lai Châu, cũng là chỉ dẫn của Đảng, Chính phủ nên Đảng bộ, Nhân dân Lai Châu luôn ghi nhớ và làm theo lời căn dặn của Người.

Lai Châu: Hội thảo khoa học “Lời dặn của Bác mãi soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai ...- Ảnh 6.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cho rằng, Hội thảo là hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, luận giải làm phong phú thêm giá trị lý luận và thực tiễn, tính nhân văn, tầm nhìn, tính thời đại trong những lời căn dặn của Bác; giá trị của bức thư với đồng bào và cán bộ Lai Châu; những thành tựu mà Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lai Châu đạt được trong 70 năm làm theo lời dặn của Người. Khẳng định sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lai Châu qua mỗi chặng đường phát triển; đồng thời xác định chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới theo lời dặn của Bác. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về thực hiện lời dặn trong thư Bác gắn với Kết luận số 01- KL/TW, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm của tỉnh; đồng thời tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh...

Chủ đề bạn có thể quan tâm

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top