Aa

Lai Châu: Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử

Nguyễn Chanh/laichau.gov.vn
Nguyễn Chanh/laichau.gov.vn
Thứ Sáu, 22/12/2023 - 19:15

Chiều 22/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh và kết nối trực tuyến tới điểm cầu các huyện trong tỉnh. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung

Lai Châu: Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử- Ảnh 1.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chu Lê Chinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lai Châu; Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; các sở, ban, ngành tỉnh; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Điểm cầu các huyện có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tập thể, cá nhân được khen… cùng tham dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện của tỉnh, ngày 30/5/2023 Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2024), 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu (12/12/1953 - 12/12/2023) và 20 năm chia tách, thành lập tỉnh (01/01/2004 - 01/01/2024)”.

Lai Châu: Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử- Ảnh 2.

Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo kết quả phong trào thi đua tại Hội nghị.

Hưởng ứng phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động, các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa thành các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh căn cứ nội dung thi đua, nhiệm vụ được giao đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gắn với thực hiện các hoạt động tổ chức kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh, hoàn thành đúng tiến độ, đạt hiệu quả. Phong trào thi đua đặc biệt đã tạo thành sự đồng thuận và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành; sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong việc khắc phục khó khăn thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của tỉnh. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý; nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,1%; dịch vụ tăng 3,8%; thuế sản phẩm tăng 1,0%; phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tích cực, đem lại giá trị kinh tế cao; GRDP bình quân đầu người 47,2 triệu đồng.

Lai Châu: Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử- Ảnh 3.

Quang cảnh Hội nghị.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục thực hiện có hiệu quả, cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư đồng bộ, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới; đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn. Giáo dục và đào tạo được triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, đổi mới căn bản, phát triển toàn diện.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh được quan tâm triển khai thực hiện, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 3,91%, vượt 8,6% kế hoạch; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được triển khai tích cực, năm 2023, giải quyết việc làm cho 9.842 lao động, vượt 16,6% kế hoạch, tăng 11% so với năm 2022; đào tạo 9.004 lao động, vượt 12,6% kế hoạch; công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định...

Lai Châu: Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử- Ảnh 4.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt được tăng cường; công tác khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, cá nhân công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tiêu biểu như: Lĩnh vực kinh tế đã có nhiều mô hình, điển hình trong phát triển sản xuất, lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhiều chủ doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho công tác an sinh, xã hội của tỉnh, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương; trong xây dựng nông thôn mới đã có nhiều điển hình trong công tác tuyên truyền, vận động, hiến đất làm đường, đóng góp tiền của, vật chất, ngày công lao động trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; lĩnh vực văn hoá xã hội có những điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, điển hình trong thực hiện tốt nếp sống văn hoá mới, giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc...; lĩnh vực an ninh quốc phòng có nhiều tấm gương điển hình trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, điển hình trong bảo đảm an ninh trật tự, điển hình trong công tác vận động quần chúng, vận động Nhân dân phát triển kinh tế...

Tại Hội nghị, đại biểu đã tập trung tham luận các nội dung: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Uyên sau 15 năm chia tách và thành lập...

Lai Châu: Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử- Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phong trào thi đua đặc biệt đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh; với sự đồng thuận, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành; sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong việc khắc phục khó khăn thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh.

Lai Châu: Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử- Ảnh 6.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ.

Phát huy những thành tích đã đạt được năm 2023, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian tới, công tác thi đua, khen thưởng sẽ có nhiều đổi mới, tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở; thực hiện đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ; quan tâm khen thưởng cơ sở vùng sâu, vùng xa và vùng dân tộc thiểu số.

Lai Châu: Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử- Ảnh 7.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, 1 cá nhân đã được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; 9 tập thể được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 5 tập thể, 42 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; trên 300 tập thể, cá nhân, hộ gia đình được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Lai Châu: Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử- Ảnh 8.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải.

Lai Châu: Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử- Ảnh 9.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh.

Lai Châu: Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử- Ảnh 10.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lai Châu.

Lai Châu: Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử- Ảnh 11.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top