Aa

Lâm Đồng: Hàng trăm căn nhà công sản vào tay tư nhân

Thứ Năm, 14/04/2022 - 06:20

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có văn bản tham gia ý kiến đối với báo cáo của UBND thành phố Đà Lạt, về phương án xử lý đối với một số biệt thự, nhà công sản lọt vào tay tư nhân.

Ngày 10/3/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 470/SXD-LTVLXD QLN&TTBĐS tham gia ý kiến đối với báo cáo của UBND thành phố Đà Lạt về phương án xử lý đối với một số biệt thự, nhà công sản theo kết luận số 540/KL-TTr ngày 09/6/2021 của Thanh tra Bộ Tài chính. Trong đó, đáng chú ý là thông tin về việc hàng loạt căn biệt thự thuộc nhà nước quản lý tại thành phố Đà Lạt đang được nhiều hộ gia đình sử dụng để ở.

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua, Sở đã chủ trì và UBND thành phố Đà Lạt phối hợp kiểm tra, rà soát các biệt thự đang làm nhà ở để báo cáo Hội đồng thẩm định, đánh giá phân loại biệt thự thuộc sở hữu nhà nước để thẩm định. Hội đồng đã có báo cáo thẩm định, đánh giá phân loại biệt thự trình UBND tỉnh.

Ngày 24/2/2022, UBND tỉnh đã có văn bản 1091/UBND-XD thống nhất kết quả rà soát, thẩm định, đánh giá phân loại biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt của Hội đồng thẩm định và tiếp tục giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh xem xét thay thế Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 của UBND tỉnh.

Báo cáo của UBND thành phố Đà Lạt cho thấy, có tổng số 217 trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước để ở. Cụ thể, có 80 trường hợp có hợp đồng thuê nhà; 91 trường hợp chưa có hợp đồng thuê nhà nhưng đủ điều kiện ký hợp đồng thuê nhà theo Điều 57, Nghị định số 99 (được bổ sung theo khoản 8, Điều 1, Nghị định số 30/2021/ND-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ); có 46 trường hợp không đủ điều kiện ký hợp đồng thuê nhà. Trong đó, số lượng chiếm dụng là 37 trường hợp, số trường hợp không có các loại giấy tờ theo, khoản 2, Điều 57, Nghị định số 99 (được bổ sung theo khoản 8, Điều 1, Nghị định số 30/2021/ND- CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ) là 9 trường hợp.

Nhiều căn biệt thự cộng sản ở Đà Lạt lọt vào tay tư nhân
Nhiều căn biệt thự thuộc nhà nước quản lý ở Đà Lạt lọt vào tay tư nhân

Qua đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố Đà Lạt kiểm tra, rà soát đảm bảo số liệu đúng với tình hình thực tế quản lý, sử dụng và căn cứ kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính để phân loại cụ thể các đối tượng đang ở trong nhà thuộc sở hữu nhà nước là nhà đơn lẻ và nhà biệt thự cụ thể. 

Đối với trường hợp chưa có hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, sau khi hướng dẫn người dân thực hiện bổ sung các hồ sơ liên quan, căn cứ quy định tại Điều 57, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (được bổ sung theo khoản 8, Điều 1, Nghị định 30/2021/ND-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ), nếu đủ điều kiện thì thực hiện các bước tiếp theo để ký hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước và thực hiện truy thu nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đối với các trường hợp chiếm dụng thì căn cứ quy định thực hiện di dời các hộ chiếm dụng ra khỏi nhà, đất và xử lý vi phạm (nếu có). Trường hợp các đối tượng không có nhà ở thì lập phương án hỗ trợ theo quy định hiện hành. Đối với các trường hợp không có các giấy tờ liên quan thì xem xét từng trường hợp cụ thể để đề xuất phương án hỗ trợ theo quy định.

"Về xử lý đối với các trường hợp khi nhà nước thu hồi toàn bộ quỹ nhà, đất biệt thự, di dời các hộ dân trong nhà biệt thự chỉnh trang đô thị để đưa quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước này vào quản lý, sử dụng hiệu quả tránh thất thoát lãng phí, cũng như để nhà xuống cấp hư hỏng", Sở Xây dựng đưa ý kiến.

Đối các trường hợp không đủ điều kiện thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Điều 57, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (được bổ sung theo khoản 8, Điều 1, Nghị định 30/2021/ND-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ) và các trường hợp chiếm dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước, để giải quyết hài hòa, tránh khiếu nại đông người và để đảm bảo an ninh, trật tự thì có thể xem xét đối với các hộ đang sống trong quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước (gồm nhà đơn lẻ, nhà biệt thự) mà không đủ điều kiện để được ký hợp đồng thuê; các trường hợp chiếm dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Trong quá trình lập phương án hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng liên quan đến nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thì xem xét từng trường hợp cụ thể (về điều kiện về nhà ở, đất ở) đề xuất phương án giải quyết cho các đối tượng này thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Lạt khi có dự án đầu tư xây dựng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top