Aa

Lâm Đồng: Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc tiếp tay cho đại gia bán đất trái luật

Trung Hiếu
Trung Hiếu trunghieu.ntdtv@gmail.com
Chủ Nhật, 13/03/2022 - 06:20

Sở TN&MT Lâm Đồng đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc báo cáo và cung cấp các hồ sơ liên quan đến 55 thửa đất mà Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành đã chuyển nhượng trái Luật.

Ngày 03/03/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc về việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án khu dân cư 6B của Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện Văn bản số 707/UBND-XD ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh, trên cơ sở báo cáo số 95/BC-KHĐT ngày 07/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả rà soát dự án Xây dựng khu dân 6B, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc do Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành làm chủ đầu tư, trong đó ghi nhận về các lô đất xây nhà thô (hoàn thiện phần thô trước khi kinh doanh).

Theo đó, Công ty đã thực hiện việc chuyển nhượng 54 lô đất, gồm 16 lô (từ lô số 1 đến số 16 khu A1), 20 lô (từ lô số 76 đến lô số 95 khu A3), 16 lô (từ lô 124 đến 149 khu A4), 1 lô Khu B3, 1 lô khu A6 theo quy định thuộc trường hợp phải hoàn thành xây thô theo quy hoạch được duyệt là chưa đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản. Đến nay Công ty vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng nhà thô tại 54 lô nói trên. 

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc giải trình về việc cho Công ty Mãi Thành chuyển nhượng đất trái Luật
Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc giải trình về việc tiếp tay cho Công ty Mãi Thành chuyển nhượng đất trái Luật

Ngoài ra, về khu thương mại dịch vụ, công ty đã chuyển nhượng cho ông Hoàng Ngọc Lân (chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc xác nhận biến động ngày 10/9/2018 trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 363519 ngày 8/7/2013). Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương theo quy định tại Điều 45 Luật đầu tư năm 2014.

Từ những cơ sở nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc báo cáo và cung cấp các hồ sơ liên quán đến 55 thửa đất mà Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân cụ thể.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc giải trình rằng đã dựa vào văn bản, chủ trương nào cho phép được chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 55 thửa đất nêu trên. Trường hợp chưa được cấp có thẩm quyền cho phép thì căn cứ quy định nào mà Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Bảo Lộc xác nhận chỉnh lý biến động tên chủ sử dụng đất trên trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cung cấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Bảo Lộc xác nhận.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top