Aa

Lạng Sơn: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh

Linh Chi
Linh Chi hoanguyen1304@gmail.com
Thứ Tư, 27/01/2021 - 13:24

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, Thủ tướng đã đồng ý đề nghị điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Đồng Bành từ 321,76ha xuống còn 162ha. Khu công nghiệp có vị trí tại các xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng và thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Đặc biệt, Thủ tướng đồng ý bổ sung khu công nghiệp Hữu Lũng với quy mô diện tích 599,76ha tại các xã Hồ Sơn và Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Cũng theo văn bản này, UBND tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm về tính chính xác về quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp; đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ và kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030.

Thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn theo quy định của pháp luật; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư đang đầu tư trong khu công nghiệp Hồng Phong theo quy định của pháp luật.

Phân kỳ thực hiện quy hoạch khu công nghiệp theo các giai đoạn trên cơ sở đảm bảo: phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tính đồng bộ với đầu tư kết nối hạ tầng, hạ tầng xã hội (nhà ở, thiết chế văn hóa, xã hội, thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp), bảo vệ môi trường; tránh tình trạng để đất hoang hóa, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân trong khu vực bị thu hồi đất, phát sinh khiếu nại, khiếu kiện.

Thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập, xây dựng khu công nghiệp theo từng giai đoạn, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan.

Thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển khu công nghiệp với các công trình nhà ở, xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp; đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top