Aa

Lạng Sơn: Người có uy tín ở thành phố tích cực tham gia tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng dự án

Theo Thanh Huyền - Báo Lạng Sơn
Theo Thanh Huyền - Báo Lạng Sơn
Thứ Năm, 21/12/2023 - 11:48

Trong những năm qua, thành phố Lạng Sơn tiếp tục được đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố, đây là điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Với lợi thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, trong những năm qua, thành phố Lạng Sơn tiếp tục được đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố, đây là điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Để các dự án được triển khai đảm bảo tiến độ có đóng góp không nhỏ của những người có uy tín trên địa bàn trong tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án.

Lạng Sơn: Người có uy tín ở thành phố tích cực tham gia tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng dự án- Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo GPMB của thành phố, người có uy tín trên địa bàn xã Hoàng Đồng tuyên truyền, vận động gia đình bị ảnh hưởng bởi Dự án điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I.

Giai đoạn 2021-2023, trên địa bàn thành phố có 289 người có uy tín được bầu chọn, công nhận. Người có uy tín chủ yếu là cán bộ nghỉ hưu, trưởng khối, trưởng thôn, chức sắc, chức việc trong tôn giáo và một số quần chúng được tín nhiệm trong cộng đồng dân cư; luôn chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Một trong những nội dung người có uy tín trên địa bàn thành phố tham gia và phát huy được vai trò rõ nét, nổi bật chính là tham gia vận động GPMB các dự án. Theo thống kê, từ năm 2021 đến 2023, thành phố chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 43 dự án. Để công tác GPMB được triển khai thuận lợi, người có uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân hiểu và ủng hộ việc triển khai các dự án lớn. Bên cạnh số đông người dân ủng hộ, còn một số hộ dân chưa đồng thuận, đối với các hộ dân này, người có uy tín đã thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc nhằm thuyết phục họ chấp hành công tác GPMB, không tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp, đồng thời là cầu nối giữa người dân với chính quyền, đề xuất phương án hỗ trợ, đền bù thỏa đáng đảm bảo giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Ông Lành Văn Thắng, người có uy tín thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng chia sẻ: Dự án điều chỉnh mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng 1 triển khai trên địa bàn ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, trong đó có hơn 30 hộ chưa đồng thuận nhận đền bù và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo GPMB thành phố, của xã Hoàng Đồng, tôi đã tích cực tham gia các cuộc tuyên truyền, vận động GPMB đối với các hộ chưa đồng thuận. Ngoài ra, trong các cuộc họp thôn, tôi cũng phối hợp phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương của thành phố, của xã, giải thích các quyền lợi đến người dân. Nhờ đó, hết năm 2022, các hộ chưa đồng thuận trên địa bàn đã nhận hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện dự án.

Không chỉ dự án trên, thông qua công tác tuyên truyền của các cấp, ngành, đặc biệt phát huy vai trò người có uy tín, thành phố đã vận động được 239 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các dự án đồng ý bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tổ chức thi công thực hiện 27 dự án theo quy định. Trong đó, đã hoàn thành GPMB 100% diện tích của 10 dự án; cơ bản hoàn thành công tác GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư thi công 2 dự án, các dự án còn lại vẫn đang trong tiến độ triển khai thực hiện, qua đó góp phần phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn nhấn mạnh: Để công tác GPMB các dự án đạt hiệu quả, thành phố xác định phải triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng vai trò của người có uy tín. Họ là những người tại cơ sở, gần gũi người dân, các hộ gia đình nên việc nắm bắt tâm tư, tình cảm rất kịp thời. Chính vì vậy, đội ngũ này đã phát huy hiệu quả vai trò, góp sức vào việc vận động người dân đồng tình ủng hộ để các dự án triển khai thuận lợi. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác GPMB tại các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố; gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng y tế, văn hóa, giáo dục,…

Việc phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong vận động, GPMB các dự án đã góp phần giúp thành phố Lạng sơn thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2023 đề ra. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top