Aa

Lạng Sơn: Nhiều nghi vấn cần làm rõ tại dự án Cụm công nghiệp Văn Lãng 2

Thứ Hai, 27/06/2022 - 09:00

Xoay quanh dự án Cụm công nghiệp (CCN) Văn Lãng 2 ở huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn còn nhiều điểm nghi vấn cần phải được làm rõ.

Mặc dù vị trí CCN Văn Lãng 2, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn được xác định nằm trong quy hoạch mà Thủ tướng định hướng là khu du lịch, dịch vụ Pắc Luống (thuộc quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa Khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030) nhưng không hiểu vì sao các đơn vị của tỉnh Lạng Sơn khi thẩm định vẫn cho rằng dự án CCN Văn Lãng 2 cần thiết thực hiện bổ sung vào Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020.

Liệu có đè vào quy hoạch mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt từ trước?

lạng sơn
Một trong những CCN đã xây dựng ở Lạng Sơn. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, ngày 4/1/2022, ông Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã ký Báo cáo số 01/BC-SCT (Báo cáo 01) xem xét làm rõ sự cần thiết thực hiện bổ sung CCN Văn Lãng 2 vào Quy hoạch các CCN trong Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020. Theo đó, các thành phần tham dự đều đồng ý, thống nhất sự cần thiết phải thực hiện bổ sung CCN Văn Lãng 2 tại thời điểm hiện nay, không chờ tích hợp Quy hoạch tỉnh.

Tuy nhiên, xoay quanh CCN Văn Lãng 2 còn nhiều điểm nghi vấn cần phải được làm rõ.

Báo cáo 01 trình bày quá trình triển khai thực hiện như sau: Ngày 23/12/2021, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Công văn số 5645/VP-KT về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét nội dung báo cáo, đề xuất của UBND huyện Văn Lãng bổ sung CCN Văn Lãng 2 vào quy hoạch CCN tỉnh.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây  dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa  khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn họp để xem xét sự cần thiết bổ sung CCN Văn Lãng 2 vào Quy hoạch các CCN trong Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020, xét đến năm 2025 tại Quyết định số 2476/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt ngày 31/12/2015.

Kết quả là các thành phần tham dự đều đồng ý, thống nhất sự cần thiết phải thực hiện bổ sung CCN Văn Lãng 2 tại thời điểm hiện nay, không chờ tích hợp Quy hoạch tỉnh.

Cũng tại Báo cáo số 01, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đề xuất UBND tỉnh Lạng Sơn chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vigory được khảo sát, lập quy hoạch bổ sung CCN Văn Lãng 2 tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng với diện tích khoảng 50ha. Sau khi có quyết định bổ sung quy hoạch CCN, UBND tỉnh sẽ xem xét thành lập và xét chủ trương đầu tư dự án CCN Văn Lãng 2 theo đề xuất Công văn số 80/CV-VIGORY ngày 15/11/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vigory.

Như vậy, việc bổ sung CCN Văn Lãng 2 vào quy hoạch các CCN đã được các sở ngành của tỉnh Lạng Sơn thống nhất đồng ý. Nhưng xoay quanh CCN này vẫn có nhiều khuất tất, đặc biệt là dự án CCN này liệu có đè vào quy hoạch mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt trước đó.

Trong chính Báo cáo 01 của Sở Công Thương Lạng Sơn đã nêu: “Vị trí CCN Văn Lãng 2 ranh giới quy hoạch thuộc phạm vi điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa Khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 08/7/2010 của Thủ tướng định hướng là khu du lịch, dịch vụ Pắc Luống (quy mô 160ha). Nội dung này hiện nay UBND tỉnh đã Báo cáo Thủ tướng xin chủ trương lập, điều chỉnh một số quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Báo cáo số 590/BC-UBND ngày 23/12/2021”.

Thế nhưng, hiện nay Thủ tướng chưa có công văn trả lời Báo cáo số 590/BC-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu như CCN Văn Lãng 2 được UBND tỉnh phê duyệt ngang nhiên đè vào quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ thì sẽ được xử lý như thế nào?

“Ăn” vào đất rừng tự nhiên

Không chỉ nghi ngại về việc CCN Văn Lãng 2 chồng lấn quy hoạch của Thủ tướng, phạm vi quy hoạch CCN Văn Lãng 2 còn  “ăn vào” 18,79ha đất rừng tự nhiên.

Trong Báo cáo 01 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn nêu rõ: Phạm vi ranh giới đề xuất (CCN Văn Lãng 2 - PV) có 18,79ha đất rừng tự nhiên. Qua khảo sát địa hình diện tích quy hoạch CCN Văn Lãng 2 theo quy hoạch 03 loại rừng vẫn còn diện tích rừng tự nhiên rải rác.

Báo cáo 01 của Sở Công Thương Lạng Sơn

“Trước mắt, để đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch CCN trình tự qua nhiều bước, cũng như theo chỉ đạo của Tỉnh ủy rà soát lại công tác quy hoạch 03 loại rừng tháo gỡ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đề nghị cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Vigory triển khai công tác bổ sung CCN. Sau đó, tại bước lập hồ sơ xem xét thành lập CCN Văn Lãng 2, trường hợp còn vướng 18,79ha đất rừng tự nhiên và không được chuyển đổi, sẽ thành lập CCN trên phần diện tích còn lại”, Báo cáo số 01/BC-SCT của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn nêu rõ.

Như vậy, theo Báo cáo số 01 /BC-SCT của Sở Công Thương Lạng Sơn, dự án CCN Văn Lãng 2 đang được xem xét bổ sung có tới 18,79ha rừng tự nhiên. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, mặc dù đã tham khảo ý kiến nhiều sở ngành trong đó có sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường nhưng tỉnh Lạng Sơn lại không thể chỉ rõ “số phận” của diện tích đất rừng tự nhiên này sẽ như thế nào nếu như dự án CCN Văn Lãng 2 được phê duyệt?

Từ những thông tin trên, dư luận buộc phải đặt ra nghi vấn, liệu UBND tỉnh Lạng Sơn có vội vàng trong việc bổ sung CCN Văn Lãng 2 vào Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020?

Đây là câu hỏi mà các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ để trả lời bạn đọc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top