Aa

Lào Cai: Điểm danh doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất hơn 90 tỷ đồng

Thứ Ba, 28/11/2017 - 06:01

Mới đây, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch, cấp phép xây dựng và việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt tại tỉnh Lào Cai. Đồng thời, Thanh tra Bộ cũng chỉ ra hàng loạt các doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn.

Kết luận thanh tra số 27 do ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng ký về công tác quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch, cấp phép xây dựng và việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt tại tỉnh Lào Cai cho biết, qua thanh tra tại tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh đã có quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng và thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Tuy nhiên, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót.

Triển khai trên thực tế không đúng quy hoạch được duyệt

Về công tác quy hoạch xây dựng, kết luận thanh tra cho thấy, thời gian lập quy hoạch chậm so với quy định (Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận, huyện Văn Bàn giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 chậm 12 tháng).

Đáng chú ý, một số đồ án thiếu quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch được duyệt như: Đồ án Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Đồng Tuyển, TP. Lào Cai; Đồ án Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Liên hợp thể dục - thể thao tỉnh Lào Cai; Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Dân cư Ô Quý Hồ, thị trấn Sa Pa…

Đơn vị tư vấn không phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức lấy ý kiến cơ quan tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định. Một số đồ án quy hoạch thuyết minh còn sơ sài, chưa đầy đủ các nội dung theo quy định…

Nhiều đồ án quy hoạch chưa thực hiện việc đánh giá tác động môi trường theo quy định như: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn đến năm 2030, đồ án quy hoạch xây dựng thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận, huyện Văn Bàn giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Quy hoạch xây dựng tại Lào Cai đang có nhiều vấn đề. (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, một số đơn vị tư vấn thực hiện lập đồ án quy hoạch nhưng chưa có chức năng lập đồ án quy hoạch như: Công ty CP Tư vấn xây dựng Sông Hồng Lào Cai; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Lào Cai, Sở Công thương; Công ty TNHH Vinh Quang…

Lào Cai chưa thực hiện công bố công khai đồ án quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định; chưa thực hiện cắm mốc giới theo quy định đối với hầu hết các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt; một số đồ án quy hoạch triển khai trên thực tế không đúng quy hoạch được duyệt.

Một số đồ án quy hoạch triển khai thực tế không đúng quy hoạch được duyệt như: Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 điều chỉnh và mở rộng thị trấn phố Lu giai đoạn 2004-2010; đồ án quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể dục- thể thao tỉnh Lào Cai.

Công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, Sở Xây dựng, UBND TP. Lào Cai, UBND các huyện: Bát Xát, Bảo Thắng, Văn Bàn cấp phép xây dựng cho các công trình xây dựng trên địa bàn TP. Lào Cai và các thị trấn trực thuộc huyện thiếu điều kiện về quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị. Còn để xảy ra nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Nhiều doanh nghiệp nợ hơn 90 tỷ đồng tiền sử dụng đất

Về tài chính, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan chức năng yêu cầu các chủ đầu tư đồ án quy hoạch nộp số tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Đồng thời, rà soát lại trách nhiệm nghĩa vụ tài chính về đất đối với Nhà nước của các chủ đầu tư đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh để yêu cầu thực hiện theo quy định.

Tổng số tiền mà các doanh nghiệp chưa nộp tiền sử dụng đất là hơn 90,8 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Chiến Thắng chưa nộp hơn 19,8 triệu đồng; Công ty cổ phần Nam Tiến Lào Cai chưa nộp hơn 25,1 tỷ đồng; Công ty cổ phần Kosy chưa nộp hơn 45,9 tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Thanh tra xây dựng cho biết, sau kết luận thanh tra, UBND tỉnh Lào Cai đã có báo cáo về việc khắc phục xử lý kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Theo báo cáo, UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu UBND các huyện, thành phố Lào Cai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy định làm cơ sở cho việc quản lý kiến trúc, cấp phép xây dựng. Không để xảy ra tình trạng chưa lập, phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị như trong kết luật thanh tra đã nêu tại thành phố Lào Cai, huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Văn Bàn.

“Việc cấp phép xây dựng cho các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Lào Cai và các thị trấn trực thuộc thiếu điều kiến về quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cũng được UBND tỉnh chấn chỉnh và yêu cầu UBND các huyện, thành phố rút kinh nghiệm”, UBND tỉnh Lào Cai nêu.

Về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, theo UBND tỉnh, Công ty TNHH Chiến Thắng đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Công ty CP Kosy đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất lần 1 tại dự án Tiểu khu đô thị 17 là hơn 20,7 tỷ đồng. Số tiền còn lại công ty có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

Để xử lý những tồn tại trên, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai xem xét năng lực tài chính, năng lực chuyên môn của một số chủ đầu tư đang thực hiện các đồ án quy hoạch chậm tiến độ để có biện pháp xử lý.

Thanh tra Bộ cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân để xảy ra các sai sót được nêu trong kết luận và báo cáo kết quả thanh tra kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng Lào Cai chỉ đạo Phòng Quản lý Kiến trúc Quy hoạch rút kinh nghiệm về việc để xảy ra các sai sót trong việc lập, thẩm định, trình phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng đã nêu trong báo cáo kết quả thanh tra; hướng dẫn UBND TP. Lào Cai và UBND các huyện tổ chức rà soát và lập điều chỉnh quy hoạch chung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt…

UBND TP. Lào Cai, UBND các huyện được thanh tra kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra các sai sót tại các đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn đã nêu trong báo cáo và kết luận thanh tra./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top