Aa

LienVietPostBank được phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Thứ Bảy, 19/08/2017 - 06:01

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có Quyết định về việc chấp thuận phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Theo đó, LienVietPostBank được phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phần. Mục đích phát hành là nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của các dự án trung và dài hạn, tăng quy mô vốn hoạt động cho ngân hàng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Giá phát hành bằng với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và không hạn chế chuyển nhượng. Đối tượng chào bán rộng rãi bên ngoài cho các nhà đầu tư, trong đó ưu tiên cho cổ đông hiện hữu. Số lượng trái phiếu còn dư sẽ được phân phối cho cán bộ công nhân viên và nhà đầu tư khác.

Lãi suất trái phiếu do ngân hàng quyết định phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động cho ngân hàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu LienVietPostBank phải có trách nhiệm thực hiện việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 theo các quy định hiện hành về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng và các quy định hiện hành của pháp luật về chứng khoán; sử dụng vốn phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động kinh doanh.

Ngân hàng có trách nhiệm trình NHNN chấp thuận trước khi thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 5% vốn điều lệ, cổ đông hiện hữu trong nước trở thành cổ đông lớn sau khi chuyển đổi. Trước đó, ngày 8/8, LienvietPostbank đã thông báo giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đã của nhà đầu tư nước ngoài là 5%.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top