Reatimes.vn

Dự án “khủng” được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn giao đất không qua đấu giá

Dự án “khủng” được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn giao đất không qua đấu giá

Trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, tại dự án Khu nhà vườn Trung tâm, quy mô 19,6 ha, cho Công ty Cổ phần IDTT là thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
05:23, 21/11/2023

Đây là nội dung được nêu trong Tờ trình số 8437/TTr-STNMT, của Sở Tài Nguyên và Môi Trường gửi UBND tỉnh Long An, ngày 7/12/2022, về việc đề nghị giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT thuê đất (đợt 2).

Tại văn bản này, Sở Tài Nguyên và Môi Trường cho biết, dự án Khu Nhà vườn Trung tâm do Công ty Cổ phần IDTT làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 16/8/2019, với diện tích khoảng 19,6ha tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa.

“Dự án trên được UBND tỉnh tiếp nhận sau khi Nghị định số 30/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng được tiếp nhận theo Điều 32 Luật Đầu tư năm 2014, đồng thời nhà đầu tư đã thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư (lập quy hoạch chi tiết, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy…), dự án do Nhà nước thực hiện thu hồi đất theo Khoản 3, Điều 62, của Luật Đất đai năm 2013, và toàn bộ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án do Công ty Cổ phần IDTT chi trả.

Vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 30/2015/NĐ-CP được UBND tỉnh báo cáo đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép tiếp tục thực hiện các dự án tồn đọng nêu trên theo Điều 32, của Luật Đầu tư năm 2014, (quyết định chủ trương đầu tư, không đấu thầu dự án) tại Công văn số 3784/BKHĐT-QLĐT ngày 11/6/2020.

Vì vậy, trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần IDTT, diện tích 54.477,3 m2 để đầu tư dự án Khu nhà vườn Trung tâm là thực hiện theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, ngày 17/03/2015, của Chính phủ.

Ngày 8/11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng đại diện các Sở và UBND huyện Thủ Thừa có buổi làm việc để rà soát tiến độ dự án Khu nhà vườn Trung tâm diện tích khoảng 19,6 ha tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, do Công ty Cổ phần IDTT làm chủ đầu tư, theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 222/UBND-KT, ngày 17/10/2022, của UBND tỉnh, về việc giải quyết các vướng mắc theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, qua đó các ngành thống nhất trình UBND tỉnh để dự án được tiếp tục triển khai (theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tại Văn bản số 4711/SKHĐT-KTĐN ngày 10/11/2022", văn bản nêu rõ.

Dự án Khu nhà vườn bên sông (Garden Riverside) được thẩm định đơn giá gần 4 triệu/ m2 đối với đất ở đô thị

Đến ngày 29/8/2023, Sở Tài Nguyên và Môi Trường có Tờ trình số 6557/TTr-STNMT, về việc thẩm định đơn giá đất để Công ty Cổ phần IDTT thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (Khu nhà vườn trung tâm, đợt 2).

Theo đó, về đơn giá đất tại thời điểm tháng 12/2022 tại thị trấn Thủ Thừa: Đất ở đô thị với diện tích 19,316,11 m2 có đơn giá 3.983.000 đồng/m2. Đất thương mại, dịch vụ; cơ sở giáo dực đào tạo (46 năm 7 tháng 25 ngày) có diện tích 4.268,15 m2, có đơn giá 1.249.000 đồng/m2.

Theo tờ trình này, đơn giá đất nêu trên được xác định theo đề xuất tại Chứng thư định giá đất của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và thẩm định giá LAHA.

Tuy nhiên, tại điều 4 của tờ trình nay lại nêu: “Trường hợp sau này cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận mà phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung thì Công ty Cổ phần IDTT phải có trách nhiệm thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.

Đến ngày 13/10/2023, UBND tỉnh Long An đã ban hành quyết định số 9485/QĐ-UBND quyết định về việc thẩm định đơn giá đất để Công ty Cổ phần IDTT thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (Khu nhà vườn trung tâm, đợt 2) theo đơn giá tại Tờ trình số 6557/TTr-STNMT ngày 29/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, tại dự án Khu nhà vườn Trung tâm, quy mô 19,6 ha, cho Công ty Cổ phần IDTT là thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Được biết, dự án Khu nhà vườn Thủ Thừa được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư Mở rộng Khu dân cư thị trấn Thủ Thừa gắn với việc đầu tư đường phía Bắc thị trấn Thủ Thừa tại Quyết định số 3004/QĐ-UBND, ngày 16/8/2019, do Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC làm chủ đầu tư.

Đến ngày 11/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3751/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICOCONAC điều chỉnh tên dự án thành Khu nhà vườn Thủ Thừa 2 (tên tiếng Anh: Garden House 2).

Ngày 16/12/2019, UBND huyện Thủ Thừa ban hành quyết định số 5880/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên gọi đề án quy hoạch và điều chỉnh cục bộ dự án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư thị trấn Thủ Thừa, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa. Theo đó, đổi tên dự án từ “khu dân cư thị trấn Thủ Thừa” thành “Khu nhà vườn Thủ Thừa (Tên tiếng anh là Garden House 2)”.

Ngày 04/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 10943/QĐ-UBND. Theo đó, điều chỉnh tên dự án thành Khu nhà vườn Trung tâm (tên tiếng Anh: Garden Central Park) và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Dự án nhà ở thương mại phải tuân thủ các yêu cầu, điều kiện quy định của Luật Nhà ở

Đây là một trong những nội dung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2875/BKHĐT-PC, ngày 4/5/2022, theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh. Vấn đề này cũng đã được Reatimes thông tin trong bài: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà ở”.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 3574/SKHĐT-HTĐT, ngày 13/12/2021, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, đề nghị hướng dẫn về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: Theo quy định tại các điểm a và b, khoản 4, Điều 29, Luật Đầu tư, việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện trong trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà đầu tư còn phải tuân thủ các yêu cầu, điều kiện quy định tại Khoản 1 và Khoản 4, Điều 23, của Luật Nhà ở 2014 (được sửa đổi bổ sung bởi Điều 4, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự).

Như vậy, việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tại dự án Khu nhà vườn Trung tâm (quy mô 19,6 ha), ở Long An, có tuân thủ các yêu cầu, điều kiện quy định tại Khoản 1 và Khoản 4, Điều 23, của Luật Nhà ở 2014 (Được hướng dẫn bởi Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2015), hay không?

Các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các địa phương khác nhau có tính thống nhất và đồng bộ với các quy định pháp luật liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại hay không?

Ngoài ra, cuối năm 2022, Bộ Tài Nguyên - Môi Trường đã ban hành Kết luận thanh tra một số dự án trên địa bàn tỉnh Long An, cho biết, địa phương này đã giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, vi phạm Luật Đất đai 2013. Như vậy, đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, giao đất, cho thuê đất theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tại dự án, này có đúng Luật Đất đai không? Liệu quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài Nguyên - Môi Trường khi áp dụng các quy định pháp luật liên quan đến dự án nhà ở thương mại có "vênh nhau" hay không?

Đây là những vấn cần làm sáng tỏ để việc thực hiện trình tự thủ tục pháp lý ở các địa phương không bị chồng chéo, vướng mắc.

Reatimes tiếp tục thông tin trong những bài tiếp theo./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP