Reatimes.vn

TAG:

luật sư Nguyễn Sỹ Anh

  • 23/08/2020, 08:00

    Trách nhiệm thuộc về ai?

    Trách nhiệm thuộc về ai?

    Tình trạng, doanh nghiệp ngang nhiên chiếm dụng đất quốc phòng vẫn tồn tại và không được xử lý dứt điểm đã làm ảnh hưởng tới uy tín của ngành, cũng như đánh mất niềm tin của nhân dân. Vậy trách nhiệm thuộc về ai?


TOP