Reatimes.vn

Muốn an được an và ý nghĩa cầu an đầu năm

Muốn an được an và ý nghĩa cầu an đầu năm

Đầu năm cầu nguyện là chúng ta có ý thức về sự tốt lành, chúng ta mong muốn được an ổn. Từ đó chúng ta không hành động manh động. Chúng ta chắc chắn và chính xác hơn khi nói năng, khi tư duy và khi làm việc. Chúng ta biết sống "chậm" để nâng niu giá trị của sự an ổn.
06:00, 09/02/2019

Cầu an, là bộc lộ ý muốn, là ước muốn khơi dậy khả năng cao nhất của tâm thức hướng đến một mục đích để mong đạt được mục đích đó. Mục đích đó là sự an ổn. Cầu không phải là cầu xin, là quỵ lụy để trông chờ vào tha lực để hướng đến một kết quả từ ngoài đem lại.

Cầu an đầu xuân là một nếp sinh hoạt vô cùng quý báu trong đời sống của người Việt. Vậy, cầu an có được an không?

Câu trả lời là có. Dục an tắc an - muốn an được an - là câu nói khẳng định. Còn an đến đâu lại là phụ thuộc vào ý muốn của mình mạnh - yếu tập trung cao độ toàn tâm toàn ý đến chừng nào.

Nếu ta thắp sáng niềm tin vào việc cầu nguyện 100% năng lượng của thân và của tâm, chắc chắn hiệu quả đáp lại là 100%. Trước khi chúng ta hành động, mà hành động với niềm tin tưởng cao vào kết quả sẽ đạt được, khác hoàn toàn với một người hành động mà không gieo vào hành động đó sự tin tưởng.

Sức mạnh của niềm tin của ý chí quyết định lớn đến kết quả đạt được. Hành động trong Đạo Bụt chỉ luôn là hành động dựa trên nguyện lực. Nguyện lực chính là ý chí quyết tâm cần thiết khơi dòng đến mục tiêu nhanh nhất cho hành động.

Trong Đạo Bụt không cần những hành động không dựa trên nguyện lực. Loại bỏ thói quen hành động tùy tiện theo cảm tính. Hành động có quyết tâm, quyết tâm đó được biểu hiện bằng cầu nguyện, hay là lời thề, lời hứa... chính là hành động dựa trên nguyện lực.

Nguyện lực là gì? Nghĩa là sức mạnh của lời hứa (nguyện). Sức mạnh ở đây được làm bằng ý chí của lý tưởng sống. Có lý tưởng, ta sẵn sàng quên mình vì lý tưởng, ta có nguyện lực.

Cầu nguyện là gieo vào tâm thức sự mạnh mẽ của một quyết chí lớn để dấn thân hành động. Đó là một người cẩn trọng và chuẩn mực trong cuộc sống. Đó là hạng người sống có trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cao hơn cả đó là hạng người sống có niềm tin.

Đầu năm cầu nguyện là chúng ta có ý thức về sự tốt lành, chúng ta mong muốn được an ổn...

Đầu năm cầu nguyện là chúng ta có ý thức về sự tốt lành, chúng ta mong muốn được an ổn...

Có niềm tin ở đây đồng nghĩa với có trí tuệ để "thấy" được kết quả trước khi hành động. Bụt dạy: "Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta". Theo luật hấp dẫn, chúng ta biết sức mạnh tư duy của ý thức mới là thứ quyết định kết quả. Kết quả không phải là thứ được tạo ra sau hành động mà được tạo ra từ trước trong tiềm thức của ta.

Vì vậy, cầu nguyện là bước khởi đầu cần thiết khi ta muốn hành động đi đến thành tựu kết quả.

Đầu năm cầu nguyện là chúng ta có ý thức về sự tốt lành, chúng ta mong muốn được an ổn. Từ đó chúng ta không hành động manh động. Chúng ta chắc chắn và chính xác hơn khi nói năng, khi tư duy và khi làm việc. Chúng ta biết sống "chậm" để nâng niu giá trị của sự an ổn.

Khi không vội vã và nôn nóng ta sẽ chính chắn hơn mà không bất chấp để đạt mục tiêu. Ta biết quý trọng sự sống đúng nghĩa hơn để không tạo hiểu lầm và sai phạm.

Cầu nguyện còn là đưa năng lượng lành của Tam Bảo soi đường cho hành động của mình! Cầu nguyện là ta tin có sự che chở và bảo hộ của các nguồn lực tự nhiên trong vũ trụ luôn hướng đến mục tiêu vì con người nhanh nhất bởi tương tác thuận.

Tương tác thuận là các tương tác được tạo ra bởi trường năng lượng của tâm yêu thương rộng lớn luôn muốn làm lợi lạc vì sự sống chung của muôn loài. Đó là trục thuận của chiều hướng thượng quan trọng ảnh hưởng quyết định đến sinh mệnh an nguy của ta.

Tết và Xuân trong văn hóa người Việt còn ẩn chứa vô vàn nét đẹp và lành của cha ông để lại. Chúng ta nên phóng sinh đầu năm và làm thêm các điều lành khác.

Trồng cây đầu Xuân là một hành động cực kỳ đáng ca ngợi và tạo phúc lớn mà ít chúng ta chưa để tâm. Sám hối với tâm thành tha thiết mong muốn sống với tâm thương yêu hơn, rộng lượng hơn để tha thứ và dâng tặng niềm vui cho người là một loại tạo phúc lớn cho sự an ổn.

Từ khí Xuân giao hòa trong tâm tưởng an vui của ngày Tết sắp đến, chúng tôi xin hướng tâm cầu an cho tất cả quý bà con và bách tính, nhán dân xa gần luôn được che chở trong sự an vui hưởng một năm mới tốt lành nhất!

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP