Aa

Năm 2017, Hòa Bình báo lãi 860 tỷ đồng

Thứ Tư, 31/01/2018 - 21:20

Theo số liệu Báo cáo Tài chính hợp nhất quý IV/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, lũy kế cả năm 2017 doanh thu thuần đạt 16.035 tỷ đồng tăng 49% so với năm 2016, đạt kế hoạch doanh thu 16.000 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, lợi nhuận sau thuế đạt 860 tỷ đồng tăng 51% so với năm 2016, vượt 4% so với số kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Kết quả kinh doanh quý IV/2017 của công ty này cho thấy, chi phí tài chính tăng 64% từ 47 tỷ đồng lên 78 tỷ đồng (chủ yếu là chi phí lãi vay) trong khi doanh thu tài chính tăng nhẹ 11%. Chi phí bán hàng giảm 50%, ngược lại chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý tăng thêm 40%.

Kết thúc quý IV/2017, Hòa Bình đạt lợi nhuận sau thuế 244 tỷ đồng, tương đương mức cùng kỳ năm 2016.

Tổng kết năm 2017, Hòa Bình đạt tổng doanh thu trên 16.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế toàn công ty cũng tăng gấp rưỡi đạt 860 tỷ đồng vượt nhẹ kế hoạch kinh doanh đề ra hồi đầu năm. Trong năm, chi phí tài chính công ty tăng mạnh 74% lên 265 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.

Biên lợi nhuận gộp đạt 10,6% cao hơn so với nhiều công ty cùng ngành, biên lợi nhuận ròng đạt 5,4% tương đương so với con số 5,3% của năm 2016. Trong năm 2017, Hòa Bình có một số khoản nợ đã trích lập dự phòng được hoàn nhập, làm cho tỷ lệ chi phí trích lập dự phòng/doanh thu đã giảm từ 1,1% năm 2016 xuống còn 0,3% năm 2017, điều này giúp cải thiện biên lợi nhuận ròng cho năm 2017.

Kết quả kinh doanh HBC năm 2017

Kết quả kinh doanh HBC năm 2017.

Chỉ số tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản ROA năm 2017chỉ đạt 6,8%, tuy nhiên với việc sử dụng đòn bẩy tài chính, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu đã được khuếch đại lên rất nhiều lần đạt 44,5% trong năm 2017, nghĩa là chỉ một đồng vốn chủ sở hữu công ty đã làm ra được 0,45 đồng lời cho cổ đông. Bên cạnh đó, khả năng thanh toán lãi vay vẫn đảm bảo ở mức cao khi mà chỉ số EBIT/lãi vay ở mức 5,11 lần. Điều này cho thấy việc sử dụng đòn bẩy tài chính cực kỳ hiệu quả, làm gia tăng giá trị cho cổ đông.

Xét cơ cấu tài sản công ty cho thấy, tổng tài sản trong năm tăng thêm 2.500 tỷ đồng trong đó gần 1.700 tỷ đồng đến từ tăng tài sản ngắn hạn.

Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn trong năm tăng thêm gần 2.400 tỷ đồng ở mức 9.100 tỷ đồng (chiếm 78% tài sản ngắn hạn). Khoản phải thu theo tiến độ hợp đồng tăng mạnh gần 1.800 tỷ đồng đạt 4.660 tỷ đồng tính đến thời điểm 31/12/2017. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi gần 330 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Các khoản tồn kho giảm nhẹ so với cùng kỳ đạt 1.190 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Hòa Bình tính đến thời điểm kết thúc năm 2017 gần 11.500 tỷ đồng với 10.830 tỷ đồng nợ ngắn hạn (tăng thêm 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016). Vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng thêm 1.550 tỷ đồng trong năm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top