Aa

Năm 2022: Bội chi ngân sách Nhà nước 372.900 tỷ đồng, tương đương 4% GDP

Thứ Hai, 29/11/2021 - 06:30

Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 34/2021/QH15, Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 như sau: Tổng số thu ngân sách Nhà nước là 1.411.700 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách Nhà nước là 1.784.600 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách Nhà nước là 372.900 tỷ đồng, tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước (GDP); tổng mức vay của ngân sách Nhà nước là 572.686 tỷ đồng.

Nghị quyết cũng nêu rõ: Lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội; ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995. Tiếp tục thực hiện quy định về tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương để tích lũy nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm phù hợp.

Tổng số thu ngân sách trung ương năm 2022 là 739.132 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách trung ương là 1.087.032 tỷ đồng.
Tổng số thu ngân sách Trung ương năm 2022 là 739.132 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách Trung ương là 1.087.032 tỷ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tiền tệ để phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh; sớm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước, các luật thuế và các quy định liên quan để mở rộng cơ sở thu, chống xói mòn nguồn thu, bao quát khu vực kinh tế phi chính thức, các hoạt động thương mại điện tử…

Tại Nghị quyết số 40/2021/QH15 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022, Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách Trung ương là 739.132 tỷ đồng; tổng số thu ngân sách địa phương là 672.568 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách Trung ương là 1.087.032 tỷ đồng, trong đó dự toán 359.982 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Quốc hội giao Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước và mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, cơ quan Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và thông báo bằng văn bản đến từng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top