Aa

Nam Định hướng tới thực hiện đúng kế hoạch công tác quy hoạch xây dựng

Thứ Tư, 27/03/2024 - 13:46

Công tác quy hoạch có vai trò dẫn dắt đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng được giao, thời gian qua Sở Xây dựng đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền

Công tác quy hoạch có vai trò dẫn dắt đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định và các địa phương. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng được giao, thời gian qua Sở Xây dựng tỉnh Nam Định đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý Nhà nước về các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn theo quy định của pháp luật... làm cơ sở để tỉnh đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư.

Nam Định hướng tới thực hiện đúng kế hoạch công tác quy hoạch xây dựng- Ảnh 1.

Thi công tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển.

Trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, công tác quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh đã đạt nhiều kết quả khả quan, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý kiến trúc, quy hoạch. Công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm sát sao. Sở Xây dựng đã chấp thuận 32 hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng; cấp giấy phép xây dựng 4 hồ sơ; tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án cho 168 hồ sơ. Sở đã tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành chức năng, các địa phương để hoàn thiện các nội dung Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã tổ chức lập Quy hoạch phân khu IX.B - Điều chỉnh quy hoạch phân khu hai bên tuyến đường Nam Định - Phủ Lý (đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định) - Khu vực phía Nam đường Nam Định - Phủ Lý đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 19-6-2023. Thẩm định làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt: đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Trung Thành, huyện Ý Yên (tỷ lệ 1/2.000); Quy hoạch phân khu I (phân khu trung tâm); Quy hoạch phân khu II (phân khu phía Bắc) trên địa bàn thành phố Nam Định… Đã tham mưu và tổ chức lập các đồ án quy hoạch trọng tâm: Quy hoạch phân khu IX.A - Điều chỉnh quy hoạch phân khu hai bên tuyến đường Nam Định - Phủ Lý (đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định) - Khu vực phía Bắc đường Nam Định - Phủ Lý; Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy; Nghĩa Hưng - Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. 

Tại kỳ họp thứ 16 ngày 13/3/2024 vừa qua, HĐND tỉnh Nam Định đã ban hành các Nghị quyết số 11/NQ-HĐND và số 12/NQ-HĐND thông qua các Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy và Nghĩa Hưng - Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, quy mô lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm toàn bộ ranh giới tự nhiên của 2 huyện Hải Hậu và Giao Thuỷ với quy mô diện tích khoảng 466km2. 

Với tính chất là vùng kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực (công nghiệp - dịch vụ, du lịch, nông nghiệp; đô thị và nông thôn gắn với trọng điểm kinh tế phía Tây tỉnh và hành lang kinh tế phía Đông Nam tỉnh); là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy và hàng hải với vùng biển vịnh Bắc Bộ; có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng. 

Đến năm 2030, nâng cấp các đô thị hiện hữu trong vùng địa bàn hai huyện Hải Hậu, Giao Thủy đồng thời phát triển hệ thống đô thị mới đồng bộ hiện đại, phát triển các khu, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch, giáo dục đào tạo, y tế, nông nghiệp hàng hoá gắn với các trục giao thông liên kết mới đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khai thác thế mạnh không gian ven biển và ngoài biển cho phát triển kinh tế. Giai đoạn 2030-2040, vùng Hải Hậu - Giao Thủy sẽ khai thác tối đa lợi thế của vùng ven biển và ngoài biển; nâng cấp và nâng cao chất lượng hệ thống đô thị, tiếp tục phát triển các khu - cụm công nghiệp, khu du lịch, khu nghiên cứu, khu đào tạo, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao cao cấp golf, bảo tồn thiên nhiên… theo hướng bền vững, năng động, sáng tạo, hiện đại, hiệu quả cao. 

Tầm nhìn đến năm 2050, vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy phát triển vươn ra biển, kết hợp với vùng liên huyện Nghĩa Hưng - Ý Yên trở thành một vùng kinh tế biển trọng điểm của tỉnh, một cực tăng trưởng kinh tế quan trọng phía Đông Nam của tỉnh bảo đảm phát triển bền vững gắn với môi trường sinh thái biển. Phát triển hệ thống các đô thị đồng bộ, hiện đại có môi trường sống chất lượng cao; các khu, cụm công nghiệp xanh sạch, dịch vụ thương mại, nghiên cứu, đào tạo, du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể dục thể thao cao cấp (golf), các khu nuôi trồng thuỷ sản chất lượng cao, hệ thống hạ tầng hiện đại gắn với cảng biển lớn mạnh. Bảo vệ, gìn giữ nghiêm ngặt các giá trị đặc sắc Vườn quốc gia Xuân Thủy gắn với du lịch và giáo dục.

Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nghĩa Hưng - Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 với quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 505km2 bao gồm toàn bộ ranh giới tự nhiên của 2 huyện Nghĩa Hưng và Ý Yên; cũng có tính chất là vùng kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực gồm: Công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp; đô thị và nông thôn; gắn với trọng điểm kinh tế phía Nam và hành lang kinh tế phía Tây Nam tỉnh; là đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng hải với vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng. 

Đến năm 2030, vùng liên huyện Nghĩa Hưng - Ý Yên sẽ là một khu vực phát triển năng động, chủ động theo hướng tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm và chuyên sâu về đô thị, nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp và dịch vụ. Giai đoạn 2030-2040, vùng liên huyện Nghĩa Hưng - Ý Yên sẽ phát triển kinh tế theo chiều sâu, theo hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch sinh thái sông, biển và nông nghiệp công nghệ cao. Đây sẽ là khu vực có môi trường đầu tư thuận lợi, chất lượng sống đô thị và nông thôn cao. Tầm nhìn đến năm 2050, vùng liên huyện Nghĩa Hưng - Ý Yên trở thành một vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, với hệ thống các đô thị phát triển lớn mạnh, môi trường sống chất lượng cao. Với lợi thế về bờ biển dài và nhiều cảng biển hứa hẹn trở thành trung tâm sản xuất hàng hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch. Môi trường, chất lượng sống của dân cư vùng nông thôn luôn xanh - sạch - bền vững.

Để tạo đà cho sự bứt phá toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Nam Định xác định, công tác quy hoạch xây dựng tiếp tục được xác định là khâu đột phá quan trọng giúp kiến thiết đô thị, nông thôn, góp phần định hình và tạo ra các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng hoàn chỉnh, đồng bộ, có sức thu hút đầu tư. 

Bởi vậy, trong năm 2024, Sở Xây dựng tỉnh Nam Định đã tập trung bám sát các chủ trương kế hoạch đầu tư phát triển của tỉnh, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch trọng tâm nhằm định hướng thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. 

Trong đó, Sở tập trung đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ lập quy hoạch vùng liên huyện Nam Trực – Trực Ninh và Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Nam Định; tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh các Quy hoạch chung đô thị, nhất là quy hoạch các đô thị thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 (gồm Quy hoạch chung các đô thị: Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng), Giao Thủy (Giao Thủy) Yên Định và Cồn (Hải Hậu); quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top