Reatimes.vn

TAG:

ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp

 • 28/09/2021, 13:30

  Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp bằng nguồn lực nào?

  Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp bằng nguồn lực nào?

  Việc giảm lãi suất cho vay cũ và cho vay mới chủ yếu do các tổ chức tín dụng, với tư cách là những doanh nghiệp, xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp khác, chứ không phải dựa vào nguồn lực Nhà nước.

 • 18/09/2021, 14:28

  Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp mùa dịch Covid-19

  Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp mùa dịch Covid-19

  Cùng với các chính sách hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, NHNN, nhiều NHTM đang ứng biến linh hoạt trong việc hỗ trợ giảm lãi suất cho vay đã phần nào chia sẻ khó khăn, hỗ trợ DN cầm cự sản xuất trong mùa dịch.

 • 14/08/2021, 06:20

  Còn dư địa giảm lãi vay

  Còn dư địa giảm lãi vay

  Nhiều chuyên gia cho rằng, các ngân hàng vẫn còn dư địa giảm lãi vay hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19.

 • 13/08/2021, 12:00

  Ngân hàng không thể “khoanh tay đứng nhìn” doanh nghiệp phá sản

  Ngân hàng không thể “khoanh tay đứng nhìn” doanh nghiệp phá sản

  Việc các ngân hàng hỗ trợ giảm lãi suất không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua cú sốc khủng hoảng, mà còn giúp chính các ngân hàng bảo toàn được lợi nhuận trong tương lai của họ.

 • 28/07/2021, 11:00

  Gỡ khó nhu cầu ngoại tệ cho doanh nghiệp

  Gỡ khó nhu cầu ngoại tệ cho doanh nghiệp

  Tại Việt Nam, ngân hàng chính là các tổ chức được Nhà nước công nhận mua bán ngoại tệ hợp pháp. Các ngân hàng cũng đưa ra chính sách cho vay, hỗ trợ trao đổi ngoại tệ hấp dẫn, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

 • 28/04/2021, 06:20

  Chờ ngân hàng giảm lãi vay

  Chờ ngân hàng giảm lãi vay

  Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021, lãnh đạo nhiều ngân hàng cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp.


TOP