Reatimes.vn

Ngân sách đang bội thu 22,4 nghìn tỷ đồng

Ngân sách đang bội thu 22,4 nghìn tỷ đồng

5 tháng đầu năm, ước giá trị chi trả nợ của Chính phủ là 85,8 nghìn tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước 65,7 nghìn tỷ đồng, trả nợ nước ngoài 20,1 nghìn tỷ đồng.
06:01, 18/06/2018

Bộ Tài chính vừa thông tin chi tiết về tình hình ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm nay. Theo đó, tốc độ tăng thu đang cao hơn nhiều tăng chi, vì vậy ngân sách đang ở trạng thái bội thu khoảng 22,4 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, tổng thu ngân sách trong 5 tháng vừa qua ước đạt 549 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017, nhờ thu nội địa và từ dầu thô tăng trưởng cao: Thu nội địa 442,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2017; Thu từ dầu thô 23,7 nghìn tỷ đồng, tăng 22%; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 118,8 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4%; Thu thuế giá trị gia tăng 82,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8%.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách 5 tháng ước chỉ đạt 526,6 nghìn tỷ đồng, chỉ tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017, do chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn nhưng tăng chậm, trong khi chi đầu tư phát triển tăng cao nhưng chiếm tỷ trọng không lớn: Chi thường xuyên đạt 379 nghìn tỷ đồng, chỉ tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2017; Chi đầu tư phát triển 94,1 nghìn tỷ đồng, tăng 23,4%; Chi trả nợ lãi 50,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9%.

Đáng chú ý, cũng theo nguồn thông tin trên, ước tính giá trị chi trả nợ của Chính phủ 5 tháng đầu năm là trên 85,8 nghìn tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 65,7 nghìn tỷ đồng và trả nợ nước ngoài là 20,1 nghìn tỷ đồng.

Về cân đối ngân sách nhà nước và huy động vốn, tính đến ngày 31/5 đã thực hiện phát hành 72,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP). Riêng Kho bạc Nhà nước tổ chức 20 phiên đấu thầu qua HNX huy động được 57,6 nghìn tỷ đồng. So với cuối năm 2017, lãi suất TPCP giảm từ 0,68% đến 1,52% đối với tất cả các kỳ hạn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP