Reatimes.vn

Ngân sách thu vượt chi hơn 81 nghìn tỷ đồng

Ngân sách thu vượt chi hơn 81 nghìn tỷ đồng

Với việc thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/3 đạt 25,5% dự toán năm trong khi chi đạt 15,6% dự toán năm, thu ngân sách vượt chi hơn 81 nghìn tỷ đồng, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê.
10:55, 30/03/2022

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 3 ước tính đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 359,9 nghìn tỷ đồng, bằng 25,5% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa đạt 18,7 nghìn tỷ đồng, lũy kế đạt gần 289 nghìn tỷ đồng, bằng 24,6% dự toán năm; thu từ dầu thô đạt 1.110 tỷ đồng, lũy kế đạt 10,7 nghìn tỷ đồng, bằng 37,8% dự toán năm; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 12,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế đạt 60,3 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán năm.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước trong 15 ngày đầu tháng Ba ước tính đạt 56,8 nghìn tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 278,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán năm

Trong đó, chi thường xuyên đạt 205 nghìn tỷ đồng, bằng 18,4%; chi đầu tư phát triển 47,4 nghìn tỷ đồng, bằng 9%; chi trả nợ lãi 26,2 nghìn tỷ đồng, bằng 25,3%.

Đánh giá về công tác thu, chi ngân sách nhà nước từ đầu năm, Tổng cục Thống kê cho rằng “đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP