Aa

Ngành Tài nguyên và Môi trường cần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực

Theo Phạm Tiếp - Thu Phương/TTXVN
Theo Phạm Tiếp - Thu Phương/TTXVN
Chủ Nhật, 31/12/2023 - 18:11

Thủ tướng đề nghị ngành cần xử lý hết vướng mắc đối với dự án Luật Đất đai sửa đổi; đồng thời sớm xây dựng các văn bản pháp luật để đưa Luật Tài nguyên nước nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Sáng 31/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, phát biểu chỉ đạo.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương nỗ lực, những kết quả quan trọng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường đã đạt được trong năm qua.

Ngành Tài nguyên và Môi trường cần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Điểm lại những thành tựu của đất nước trong năm 2023, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong kết quả chung của cả nước có sự đóng góp quan trọng của ngành Tài nguyên và Môi trường. Với tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, ngành đã khắc phục khó khăn, thách thức, xử lý kịp thời, có hiệu quả các phát sinh, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023.

Nhất trí cao với báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng khẳng định kết quả chỉ đạo, điều hành của Bộ nói chung, đồng chí Bộ trưởng nói riêng trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành cơ bản hoàn thành tốt.

Trong công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, quá trình xây dựng, lấy ý kiến, tuyên truyền đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), ngành đã tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân. Đây thực sự trở thành sự kiện sinh hoạt chính trị sôi nổi với hơn 12 triệu lượt ý kiến góp ý.

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 khóa XV đánh dấu một bước tiến rất lớn về tư duy, cách tiếp cận, thay đổi phương thức quản trị tài nguyên nước, bảo đảm tài nguyên nước được quản lý như tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Về công tác lập quy hoạch, Bộ đã chủ động, khẩn trương triển khai lập, trình phê duyệt toàn bộ 8 quy hoạch cấp quốc gia; trong đó, lập Quy hoạch không gian biển quốc gia là nhiệm vụ khó, phức tạp, lần đầu được triển khai thực hiện ở Việt Nam. Quy hoạch này có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở cho phát triển kinh tế biển nhanh, bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, các giá trị văn hóa, từng bước đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Công tác quản lý tài nguyên đạt nhiều kết quả quan trọng. Toàn ngành đã chủ động thực hiện sớm các giải pháp để đảm bảo các yếu tố đầu vào cho nền kinh tế, như đất đai, tài nguyên nước, thông tin, số liệu về khí tượng thủy văn phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược của đất nước. Thực thi chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường tiếp tục được cải thiện về hiệu quả, hiệu lực. Trách nhiệm của chính quyền các cấp, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhận thức của người dân đối với các vấn đề về môi trường ngày càng được nâng cao.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá việc triển khai các chủ trương, giải pháp chuyển đổi xanh, giảm phát thải, chủ động ứng phó với Biến đổi Khí hậu cũng đạt những kết quả quan trọng. Công tác Chuyển đổi Số, xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành Tài nguyên và Môi trường đã được Bộ và các địa phương quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng nhận định bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành Tài nguyên và Môi trường còn tồn tại những hạn chế trong triển khai nhiệm vụ. Do đó, toàn ngành không được chủ quan, lơ là, tự mãn, mất cảnh giác trong bất kỳ hoàn cảnh nào; phải luôn bình tĩnh sáng suốt, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, thách thức trong giải quyết những vấn đề phát sinh về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với Biến đổi Khí hậu.

Cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2024, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; coi trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ-TW của Trung ương.

Bộ cần đẩy mạnh cải cách hành chính, công vụ, công chức; tăng cường công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

“Tôi đặc biệt lưu ý phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng bằng được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ khó khăn, phức tạp liên quan đến đất đai, liên quan đến tài nguyên, liên quan đến khoáng sản trong tình hình hiện nay; xem đây là yếu tố quyết định để phát triển ngành chúng ta; góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững," Thủ tướng nêu rõ.

Trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, Thủ tướng đề nghị, trước mắt cần xử lý hết vướng mắc đối với dự án Luật Đất đai sửa đổi, tiến tới thông qua Luật này tại Kỳ họp Quốc hội gần nhất. Bên cạnh đó, Luật Tài nguyên nước cần được xây dựng các Nghị định Chính phủ, Thông tư của Bộ để nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Luật Địa chất và Khoáng sản cần được đẩy nhanh quá trình xây dựng, trình Quốc hội trong năm 2024. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ cần có sự phân cấp, phân quyền cụ thể, rõ ràng, tránh chồng chéo; loại bỏ các thủ tục hành chính rườm ra, không cần thiết, gây phiền hà cho nhân dân, tạo môi trường tiêu cực và sách nhiễu, cản trở sự phát triển.

Ngành Tài nguyên và Môi trường cần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Bộ tập trung Chuyển đổi Số, phát triển Tài nguyên Ssố, phấn đấu đưa vào vận hành hệ thống thông tin đất đai trong năm 2025 đáp ứng đúng tiến độ, yêu cầu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc hội. Ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung cho Chuyển đổi Số, Chuyển đổi Xanh, phát triển Kinh tế Tuần hoàn; tập trung xây dựng thể chế, đào tạo nguồn nhân lực, huy động nguồn lực để thực hiện cơ sở dữ liệu đất đai, về môi trường, khoáng sản kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an; thúc đẩy phát triển kinh tế biển, tập trung thực hiện công tác lập quy hoạch đảm bảo quỹ đất cho phát triển, rà soát ưu tiên quỹ đất cho quy hoạch phát triển các trung tâm kinh tế, công nghiệp ven bờ.

Bộ tập trung điều tra đánh giá tài nguyên nước, dự báo các thách thức để đề xuất các giải pháp chiến lược đảm bảo an ninh nguồn nước; tăng cường khả năng trữ nước ở những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi hạn hán trong bối cảnh nhu cầu về nước cho sinh hoạt, sản xuất tăng nhanh; tiếp tục tổ chức hiệu quả việc thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở, hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Đồng thời, đa dạng hóa, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng môi trường, xử lý, tái chế chất thải, nước thải với công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; triển khai Tín dụng Xanh, phát hành Trái phiếu Xanh; nghiên cứu thí điểm mô hình tuần hoàn, ít phát thải để tiến tới nhân rộng cho cả nước; hiện đại hóa, tăng dày mạng lưới khí tượng thủy văn, trạm ra đa, mạng lưới quan trắc, nâng cao chất lượng dự báo.

Cùng đó, Bộ triển khai kế hoạch hành động thực hiện cam kết chính trị với các đối tác về hỗ trợ cho chuyển đổi năng lượng công bằng, phát triển các ngành kinh tế dựa vào hệ sinh thái và triển khai các mô hình thích ứng, tăng cường sức chống chịu, giảm thiểu tổn thất, thiệt hại do Biến đổi Khí hậu; trong đó cần có các dự án, chương trình cụ thể, các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp để sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng với truyền thống đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao ở trung ương cũng như ở địa phương, ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã tới dự, chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, những nội dung này sẽ được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 của ngành, đáp ứng yêu cầu đặt ra của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top