TAG:

ngành tài nguyên và môi trường

  • 09/03/2021, 06:30

    "Nhận thức đúng đắn, môi trường sẽ luôn xanh"

    Trong giai đoạn 5 năm 2016 - 2020, dưới sự “chèo lái” của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, ngành tài nguyên và môi trường đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức; qua đó phát huy thế mạnh các nguồn lực.


TOP