Reatimes.vn

Nghệ An thành lập các Tổ Công tác thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Nghệ An thành lập các Tổ Công tác thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định thành lập các Tổ công tác chỉ đạo, thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2023 theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra.
14:45, 02/02/2023

Theo đó, có 5 Tổ công tác được thành lập để chỉ đạo, thúc đẩy tăng trưởng trên từng lĩnh vực, bao gồm: Công nghiệp; đầu tư công; thu ngân sách nhà nước; nông nghiệp, nông thôn; dịch vụ.

Cụ thể, trên lĩnh vực Công nghiệp, Tổ công tác bao gồm: Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An - Tổ trưởng; Ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương - Tổ phó; cùng các thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Cục Thống kê và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Trên lĩnh vực Đầu tư công, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; ông Phạm Hồng Quang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tổ phó; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Du lịch, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Dân tộc và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã - thành viên.

Nghệ An: Nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định thành lập các Tổ công tác chỉ đạo, thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2023. (Ảnh: Hồng Quang)

Tại lĩnh vực Thu ngân sách nhà nước: Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng; ông Trịnh Thanh Hải, Giám đốc Sở Tài chính - Tổ phó; Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Du lịch, Xây dựng, Giao thông Vận tải và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã là thành viên trong Tổ công tác.

Trên lĩnh vực Nông nghiệp, nông thôn, Tổ công tác bao gồm: Ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng; ông Phùng Thành Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổ phó; Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục Thống kê và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã - Thành viên.

Còn về lĩnh vực Dịch vụ, Tổ công tác bao gồm: Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng; ông Nguyễn Mạnh Cường. Giám đốc Sở Du lịch - Tổ phó thường trực; ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương - Tổ phó. Các thành viên trong Tổ công tác này là đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Nghệ An, Cục Hải quan, Cục Thống kê và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 cũng nêu rõ, các Tổ công tác sẽ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao Tổ trưởng các Tổ công tác chỉ đạo triển khai lập Kế hoạch hoạt động cụ thể của Tổ trong năm 2023 gắn với danh mục các sản phẩm (đối với sản phẩm công nghiệp cần có địa chỉ từng nhà máy cụ thể), địa bàn cần tổ chức kiểm tra, đốc thúc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 15/02/2023.

Các Tổ thực hiện chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Giám đốc các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra tại Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Bên cạnh đó, các Tổ công tác phải quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Giám đốc các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng sản phẩm chủ lực. Trong đó, xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phân công chỉ đạo cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã được UBND tỉnh thông qua.

Mặt khác, định kỳ hằng quý, các Tổ công tác phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê, các sở, ngành, đơn vị có liên quan để cập nhật số liệu thực hiện theo tình hình thực tế, đề ra kịch bản tăng trưởng cho các quý tiếp theo đối với ngành, lĩnh vực được phân công để kiến nghị, đề xuất các biện pháp, giải pháp để tập trung chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cả năm đã đề ra.

Đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư); giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động của các Tổ công tác tại phiên họp UBND tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã là thành viên các Tổ công tác căn cứ tình hình của địa phương để xây dựng và thành lập các tổ công tác tại địa phương nhằm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; chịu trách nhiệm tổng hợp phương án tăng trưởng trên địa bàn, định kỳ hằng quý báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP