Aa

Nghệ An thu hút hơn 1,6 tỷ USD vốn FDI

Phương Nam
Phương Nam
Chủ Nhật, 31/12/2023 - 22:00

Năm 2023, toàn tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 116 dự án, điều chỉnh 185 lượt dự án. Trong đó, thu hút được 1,603 tỷ USD vốn FDI, tăng 66,8% so với năm 2022, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong phiên họp thường kỳ tháng 12/2023 được UBND tỉnh Nghệ An tổ chức vào sáng 25/12, ông Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An thông tin, tính đến ngày 22/12, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 116 dự án và điều chỉnh 185 lượt dự án.

Cụ thể, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 57.891 tỷ đồng, vượt xa so với kế hoạch cả năm (30.000-35.000 tỷ đồng). Trong đó, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới và tăng thêm đã đạt hơn 1,6 tỷ USD.

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thông tin, năm nay, Nghệ An thu hút được 1,603 tỷ USD vốn FDI, tăng 66,8% so với năm 2022, xếp thứ 8 tỉnh, thành phố trên cả nước; trong đó thu hút vào địa bàn Khu Kinh tế Đông Nam đạt 1,595 tỷ USD.

Về kế hoạch năm 2024, UBND tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương này sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết HĐND tỉnh.

Theo đó, quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, hoàn thành đề xuất trình Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuẩn bị tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư tập trung triển khai, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công và triển khai hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Tăng cường hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ về hồ sơ thủ tục, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án lớn trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024,... Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2035 trên địa bàn tỉnh đảm bảo lộ trình theo kế hoạch đã đề ra.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top