Aa

Người dân có thể góp ý kiến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi vào tháng 10

Thứ Sáu, 10/09/2021 - 10:12

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT về Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để đảm bảo tiến độ việc xây dựng Luật.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết trong tuần thứ tư của tháng 10/2021 sẽ tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi về hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ trước 10/1/2022 theo kế hoạch.

Trước đó, ngày 24/8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1427/QĐ-TTg phân công Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trước 10/1/2022. Việc xây dựng dự án luật phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, khả thi, coi việc hoàn thành chương trình là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Trên tinh thần đó, mới đây, ngày 9/9, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT về Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó nhấn mạnh sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về hồ sơ dự án Luật; tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện báo cáo đánh giá tác động đến kinh tế - xã hội - môi trường, tác động về giới của dự thảo Luật; đề xuất sửa đổi các quy định về quyền, trách nhiệm của Nhà nước; tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá những chồng chéo, mâu thuẫn và sự không đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai với các Luật khác có liên quan.

Kế hoạch cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về tài chính đất đai, giá đất; thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thống kê, kiểm kê đất đai; quản lý, sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng đất; sửa đổi, bổ sung các quy định về thanh - kiểm tra, giải quyết khiếu nạo, tố cáo, tranh chấp, giám sát quản lý và sử dụng đất…

Trên cơ sở đó, hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và môi trường để lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu tác động vào tuần thứ tư của tháng 10/2021; tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ trước 10/1/2022.

Tiếp đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để tiếp thu, giải trình hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) trước 15/4/2022./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top