Aa

"Nhiệm kỳ sau tiến hành sửa Luật Đất đai một cách tổng thể"

Thứ Bảy, 25/04/2020 - 10:57

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Nhiệm kỳ sau tiến hành sửa Luật Đất đai một cách tổng thể, không đặt vấn đề ra nghị quyết hay sửa luật trong khóa XIV”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý cho rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ra khỏi Chương trình để trình sau Đại hội XIII của Đảng; đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết khác thì UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về nội dung cùng với việc quyết định bổ sung vào Chương trình.

Tại phiên họp thẩm tra, nhiều ý kiến trong Uỷ ban Pháp luật đồng tình với việc rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ra khỏi Chương trình năm 2020 như kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhưng đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng để trình Quốc hội sửa đổi toàn diện Luật này tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội XV (tháng 10/2021) mà không cần ban hành Nghị quyết về giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai tại kỳ họp thứ 9 (vì về bản chất việc ban hành Nghị quyết cũng là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai).

Kết luận về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Nhiệm kỳ sau tiến hành sửa Luật Đất đai một cách tổng thể, không đặt vấn đề ra nghị quyết hay sửa luật trong khóa XIV”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 

Trước đó, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 21/4, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trình bày đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020.

Trong đó, về điều chỉnh Chương trình năm 2020, Chính phủ tiếp tục đề nghị đưa dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ra khỏi Chương trình, chờ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ tiến hành sửa đổi căn cơ theo định hướng chiến lược xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới.Ảnh minh họa.

Theo tờ trình của Chính phủ, hiện nội dung của dự án luật còn một số vấn đề phức tạp, cần có thêm thời gian để nghiên cứu, chuẩn bị và đánh giá kỹ hơn, như các vấn đề về kinh tế, tài chính đất đai; khung giá đất; thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng, giải quyết hài hòa lợi ích của nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; tập trung, tích tụ đất nông nghiệp và an ninh lương thực; quản lý đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp; quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh; chế độ quản lý, sử dụng đất để xây dựng căn hộ, biệt thực du lịch, văn phòng kết hợp với lưu trú; chính sách quản lý, sử dụng đất tôn giáo; việc sử dụng đất có yếu tố nước ngoài…

Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, có tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, vì thế việc sửa đổi, bổ sung dự án luật này tại thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp sẽ có tác động lớn đến ổn định chính trị - xã hội và không loại trừ khả năng các thế lực thù địch lợi dụng, kích động làm cho khiếu kiện gia tăng, ảnh hưởng đến ổn định chính trị, trật tự xã hội và Đại hội Đảng các cấp.

Ngoài ra, Chính phủ cho rằng sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Trung ương sẽ ban hành Nghị quyết mới mang tính chiến lược, toàn diện, đầy đủ và có tính chất lâu dài về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cho giai đoạn mới, trong đó có nội dung về đất đai.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top