Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Bắc Ninh: Nhiều vi phạm trong công tác lập, thực hiện quy hoạch các dự án

Bắc Ninh: Nhiều vi phạm trong công tác lập, thực hiện quy hoạch các dự án

Hàng loạt vi phạm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị và tổ chức thực hiện quy hoạch, năng lực tổ chức, cá nhân thực hiện lập đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
16:42, 17/08/2022

Không công khai đồ án quy hoạch theo quy định

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng, trong công tác quản lý Nhà nước ngành xây dựng các lĩnh vực quy hoạch, thực hiện quy hoạch, hoạt động đầu tư xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản giai đoạn 2016 - 2020 tại tỉnh Bắc Ninh còn tồn tại nhiều vi phạm.

Theo đó, Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện một số đồ án như: Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu đô thị Đông Nam; đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Trung tâm thị trấn Thứa (huyện Lương Tài) đến năm 2030; đồ án quy hoạch phân khu đô thị Nam Sơn… có nhiều vi phạm về công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị.

Kết luận thanh tra chỉ ra, có nhiều vi phạm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị đối với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Lim mở rộng, huyện Tiên Du (diện tích 543,75ha). Cụ thể, hồ sơ lấy ý kiến đại diện hộ gia đình trên địa bàn xã, phường hoặc khu vực thuộc phạm vi ảnh hưởng bởi đồ án quy hoạch đối với nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch không đủ theo quy định.

Ngoài ra, quy định quản lý theo đồ án không nêu cụ thể một số chỉ tiêu về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao tối đa, tối thiểu, cốt xây dựng đối với từng ô phố, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng và các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật đối với từng tuyến đường, phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

Về nội dung đánh giá môi trường chiến lược đã không được Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược cũng không được tổ chức lập quy hoạch công bố trên trang thông tin điện tử của chính quyền địa phương, không gửi về Bộ Xây dựng.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ ra, UBND huyện Tiên Du không công bố công khai đồ án quy hoạch phân khu bằng hình thức "trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ, mô hình tại trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước các cấp có liên quan về quy hoạch đô thị, trung tâm triển lãm và thông tin về quy hoạch đô thị và tại khu vực được lập quy hoạch".

sai phạm quy hoạch bắc ninh
Cần xác định, bổ sung quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Thuận Thành I.

Đối với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Trung tâm thị trấn Thứa (huyện Lương Tài) đến năm 2030, Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện nhà thầu tư vấn lập quy hoạch không cung cấp đầy đủ hồ sơ năng lực của các cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị cho tổ chức, cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị.

Đáng chú ý, cơ quan tổ chức lập quy hoạch đã không lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch phân khu. Bên cạnh đó, nhà thầu tư vấn lập quy hoạch sử dụng các cá nhân tham gia lập đồ án không phù hợp với công việc được đảm nhận. Các cá nhân thay đổi chức danh không có công văn chấp thuận của chủ đầu tư theo quy định.

Cùng với đó, đơn vị tổ chức lập quy hoạch không lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch phân khu. Thời gian lập đồ án quy hoạch phân khu chậm tới 7 tháng. Thuyết minh đồ án quy hoạch phân khu không đầy đủ nội dung. Ngoài ra, quy hoạch chỉ tiêu một số ô đất tại Đồ án quy hoạch phân khu không phù hợp với Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Thứa (huyện Lương Tài).

Kết luận thanh tra cũng vạch rõ nhiều vi phạm tại đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thuận Thành I, tỷ lệ 1/2000 (quy mô khoảng 262ha). Theo đó, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng không có lô đất dự trữ khoảng 5.000m2 để xây dựng trụ sở hải quan theo ý kiến của Sở Xây dựng Bắc Ninh. Về đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm đô thị Nhân Thắng (huyện Gia Bình), có chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở của đồ án là 112,5 m2/người, vượt giới hạn tối đa cho phép, vi phạm quy định là 50m2/người.

Bổ sung quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các khu công nghiệp

Cũng theo kết luận thanh tra, có nhiều vi phạm trong công tác lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Yên Phong II, tỷ lệ 1/5000, quy mô 655ha (huyện Yên Phong), gồm 3 phân khu A, B, C. Đối với phân khu Yên Phong II - A có diện tích hơn 151ha (do Công ty Cổ phần Hạ tầng Western Pacific là nhà đầu tư), phân khu Yên Phong II - B có diện tích gần 283ha (do Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh là nhà đầu tư), nội dung thuyết minh đồ án quy hoạch chung không phân tích, đánh giá hiện trạng ô đất nhà máy, kho tàng có trong bản đồ quy hoạch chung. Quy hoạch cũng không ghi cụ thể diện tích ô đất nhà máy, kho tàng hiện trạng trong ô đất CN10 và CN15 thuộc phân khu C của Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

sai phạm quy hoạch bắc ninh
Thanh tra Bộ Xây dựng cũng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo khắc phục những tồn tại, vi phạm về quy hoạch, thực hiện quy hoạch. (Ảnh minh họa)

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh xác định quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội trong đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn (nay là TP. Từ Sơn) và đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị Nam Sơn theo quy định.

Cùng với đó, chỉ đạo Sở Xây dựng và các chủ đầu tư căn cứ theo quy định để xác định, bổ sung quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội trong Khu công nghiệp Yên Phong II và Khu công nghiệp Thuận Thành I về bố trí quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội tại khu công nghiệp theo quy định.

Với hàng loạt vi phạm đã chỉ ra tại kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan thuộc diện quản lý của UBND tỉnh đã để xảy ra các tồn tại theo nội dung kết luận thanh tra như: Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải; Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh; UBND thị xã Từ Sơn (nay là TP. Từ Sơn); UBND TP. Bắc Ninh...

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo khắc phục những tồn tại, vi phạm về quy hoạch, thực hiện quy hoạch./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP