Aa

Những lưu ý trong hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản?

Thứ Ba, 29/10/2019 - 14:35

Dịch vụ môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Việc làm trung gian này phải lập hợp đồng môi giới bất động sản.

Chị Nguyễn Thị Hòa (Bắc Giang) có câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Luật sư có thể tư vấn cho tôi những điều khoản cơ bản cần lưu ý trong Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản. Tôi xin cảm ơn!

Luật sư Fanci trả lời:

Theo quy Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản gồm: Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản; Hợp động dịch vụ tư vấn bất động sản; Hợp đồng dịch vụ quản lý bất động sản. Dịch vụ môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Theo bộ luật dân sự thì hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Như vậy, Hợp đồng môi giới bất động sản phải dựa trên nguyên tắc thỏa thuận, thống nhất trong việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự giữa các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Căn cứ vào khoản 2, 3, 4 Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản cần phải lưu ý các vấn đề sau:

Thứ nhất: Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận.

Ảnh minh họa

Thứ hai: Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. Trong một số trường hợp cụ thể thì:

-   Trường hợp hợp đồng có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực.

-   Trường hợp các bên không có thỏa thuận, không có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết hợp đồng.

Thứ ba: Hợp đồng môi giới phải có các nội dung chính sau đây:

1.   Tên, địa chỉ của các bên: Cụ thể, thông tin tên, địa chi cơ bản của bên môi giới và bên được môi giới, thông tin về bất động sản...

2.   Đối tượng và nội dung dịch vụ: Theo quy định tại Điều 63 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

3.   Yêu cầu và kết quả dịch vụ: Do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng;

4.   Thời hạn thực hiện dịch vụ: Do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng;

5.   Phí dịch vụ, thù lao, hoa hồng dịch vụ: Do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng tuân thủ theo quy định tại Điều 64, 65 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;

6.   Phương thức, thời hạn thanh toán: Do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng;

7.  Quyền và nghĩa vụ của các bên: Do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng tuân thủ theo quy định tại Điều 66 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;

8.  Giải quyết tranh chấp: Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án;

CÔNG TY LUẬT TNHH FANCI

Hotline: 0989.742.666 Website: Fanci.com.vn

Địa chỉ: Nhà CC2, KĐT Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top