Aa

Ninh Bình: Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình
Thứ Sáu, 29/12/2023 - 15:46

Vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND về việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 - 2025.

Việc triển khai Kế hoạch nhằm mục đích tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị; Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ; Công điện, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương các cấp; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và dư luận xã hội. đặc biệt là các chủ thể có liên quan, bị tác động và ảnh hưởng trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 - 2025, UBND tỉnh yêu cầu: Việc tổ chức triển khai, thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của cấp uỷ đảng; triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. Xác định nội dung công việc gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện.

Việc sắp xếp ĐVHC phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác có liên quan; đồng thời bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, bài bản, khoa học, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định với các đơn vị hành chính liên quan, liền kề để đảm bảo tiêu chuẩn quy định, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với từng đơn vị hành chính, phát huy những giá trị riêng có của tỉnh và của từng địa phương; ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao đời sôngs vật chất, tinh thần của nhân dân; không gây xáo trộn lớn, không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu, sắp xếp ĐVHC gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nghiên cứu, đề xuất chế độ chính sách hỗ trọ, phương án và lộ trình bố trí, sắp xếp, tinh giản để bảo đảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Bên cạnh đó, trình tự, thủ tục, nội dung phương án, hồ sơ, đề án đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu về thời gian; xác định cụ thể lộ trình, thời gian và nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quản thực hiện theo đúng quy định; các ĐVHC cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp phải bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; kịp thời sắp xếp các trụ sở, tài sản công sau sắp xếp ĐVHC theo đúng quy định, phù hợp, tránh lãng phí.

Chi tiết lộ trình, thời gian thực hiện thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 - 2025 xem tại đây.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top