Aa

Ninh Thuận: Kiến nghị ưu tiên khai thác toàn bộ công suất dự án năng lượng tái tạo

Thứ Tư, 01/12/2021 - 13:30

Tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ưu tiên khai thác toàn bộ công suất cho dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam 450MW…

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản số 6378/UBND-KTTH gửi Thủ tướng Chính phủ về việc kiến nghị ưu tiên khai thác toàn bộ công suất cho dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam 450MW kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500kV, 220kV đấu nối vào hệ thống lưới điện quốc gia (gọi tắt là Dự án 450MW).

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, chủ trương của Thủ tướng Chính phủ đồng ý phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và triển khai đầu tư Dự án 450MW tại huyện Thuận Nam, đưa vào vận hành trong năm 2020. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo công khai, minh bạch, theo đúng trình tự, thủ tục. Tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam thực hiện dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng; trong đó, hạng mục Trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây đấu nối có giá trị đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, được nhà đầu tư tự thu xếp kinh phí đầu tư và bàn giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quản lý, vận hành với mục tiêu giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, dự án đã đi vào hoạt động thương mại hơn một năm, góp vai trò quan trọng trong việc giải tỏa công suất thông qua Trạm biến áp 500kV và đường dây 500kV Thuận Nam - Vĩnh Tân.

Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam
Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam 450MW kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500kV, 220kV đấu nối vào hệ thống lưới điện quốc gia

Theo báo cáo của nhà đầu tư, hiện nay doanh thu của dự án chỉ xác định được một phần do giá bán điện dự án chỉ được xác định đối với phần công suất tạm tính thuộc quy mô 2.000MW điện mặt trời theo Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ. Đối với phần công suất còn lại của dự án hiện nay chưa xác định được bán điện cụ thể làm cơ sở thanh toán, dẫn đến khó khăn và áp lực rất lớn cho nhà đầu tư trong việc chi trả lãi vay ngân hàng theo phương án tài chính đã được phê duyệt. Đồng thời, trong thời gian chờ bàn giao Trạm biến áp 500kV Thuận Nam - Vĩnh Tân với giá 0 đồng cho EVN, Dự án 450MW vẫn tham gia hỗ trợ truyền tải cho các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh và chịu chi phí truyền tải cho trạm biến áp 500KV; tuy nhiên Dự án 450MW đang bị cắt giảm công suất với tỷ lệ như các dự án điện mặt trời khác là một thiệt thòi và không công bằng cho nhà đầu tư.

năng lượng tái tạo
Ninh Thuận được coi là trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước

Ngày 19/5/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã tổ chức cuộc họp các bộ ngành và UBND tỉnh Ninh Thuận để xem xét việc cắt giảm công suất của Dự án 450MW. Tại cuộc họp, đại diện EVN báo cáo công suất cắt giảm trung bình của các Dự án điện mặt trời Ninh Thuận và ưu tiên khai thác công suất Dự án 450MW chỉ cắt giảm công suất dưới 3%. Tuy nhiên, từ ngày 15/9/2021 đến nay, công suất dự án luôn bị cắt giảm trung bình 5% gây thiệt hại rất lớn cho nhà đầu tư, chưa phù hợp với nội dung tinh thần cuộc họp Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

Nhằm tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư tư nhân đã tham gia đầu tư hệ thống truyền tải điện nhằm giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Ninh Thuận kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm xem xét không cắt giảm công suất, ưu tiên khai thác tối đa công suất Dự án 450MW do Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam làm chủ đầu tư./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top