Aa

Nội dung kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ Hai, 08/01/2024 - 17:59

Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, khai mạc vào thứ Hai, ngày 15/01/2024 và dự kiến bế mạc vào thứ Năm, ngày 18/01/2024. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Nội dung kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV- Ảnh 1.

Nguồn: Chinhphu.vn

Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV họp từ 15-18/1/2024

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã ban hành thông báo số 3252/TTKQH-TK về việc triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Thông báo nêu rõ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, khai mạc vào thứ Hai, ngày 15/01/2024 và dự kiến bế mạc vào thứ Năm, ngày 18/01/2024. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Về tài liệu Kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu được gửi trên App Quốc hội.

Việc bố trí nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại và chỗ ngồi của các vị đại biểu Quốc hội tại phòng Diên Hồng được triển khai như đã thực hiện tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp bất thường lần thứ 4 sẽ thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Theo dự kiến, tại kỳ họp lần này Quốc hội sẽ xem xét, thông qua:

- Luật Đất đai (sửa đổi);

- Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

- Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (theo trình tự, thủ tục rút gọn).

- Việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu, ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top