Aa

Ông Trần Vĩnh Tuyến trình Thủ tướng “giải cứu” cho Hoa Lâm Shangri-La như thế nào?

Thứ Hai, 06/12/2021 - 06:26

Theo quy hoạch ban đầu, toàn bộ đất vàng của dự án Khu Y tế Kỹ thuật cao chỉ phục vụ mục đích y tế. Tuy nhiên, ông Trần Vĩnh Tuyến là người ký văn bản đề nghị Thủ tướng thay đổi mục tiêu dự án.

Thay đổi mục tiêu dự án để "cứu" khoản lỗ 1.000 tỷ

Ngày 8/9/2017, UBND TP.HCM có văn bản số 5594/UBND-DA, do Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến ký, trình Thủ tướng Chính phủ, đề nghị điều chỉnh mục tiêu dự án tại lô D2 và D3 - Khu y tế kỹ thuật cao, của Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri-La.

Theo văn bản này, dự án Khu Y tế kỹ thuật cao đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty TNHH Dịch vụ Hoa Lâm và Shangri-La Healthcare Investment PTE.LTD (Singarpore) hợp tác thành lập doanh nghiệp để đầu tư, xây dựng tại công văn số 925/TTg-KGVX ngày 21/6/2008. Nay Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri-La đề nghị điều chỉnh mục tiêu và chức năng quy hoạch cho 2 hạng mục thành phần về nhà ở, tại lô D2 và D3 của Khu Y tế kỹ thuật cao từ “Khu nhà ở, căn hộ phục vụ cho nhu cầu của Dự án Khu Y tế kỹ thuật cao” thành “Xây dựng và kinh doanh khu nhà ở, căn hộ (ưu tiên bán cho bác sỹ, y tá, điều dưỡng, cán bộ, công nhân viên làm việc tại Khu Y tế kỹ thuật cao)”.

Sơ lược về dự án, UBND TP.HCM cho biết, ngày 7/6/2008, UBND TP đã có công văn số 3588/UBND-ĐT trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty TNHH Hoa Lâm và Shangri-La Healthcare Investment PTE.LTD đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Y tế kỹ thuật cao. Ngày 21/6/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 925/TTg-KGVX đồng ý với đề nghị của UBND TP.HCM tại công văn số 3588/UBND-ĐT ngày 7/6/2008.

Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận đầu tư số 411022000279 chứng nhận lần đầu ngày 10/7/2008 và chứng nhận thay đổi lần thứ 8 ngày 12/12/2014 cho dự án Khu Y tế kỹ thuật cao của Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm – Shangri-La.

Đối với lô đất D2 và D3 có chức năng nhà ở, căn hộ phục vụ cho nhu cầu của dự án Khu Y tế Kỹ thuật cao, Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shangri-La đã thành lập công ty con là Công ty TNHH Hoa Lâm - Shangri-La 5 và đã được UBND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư tại quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 (quyết định đầu tư khu nhà ở D2) và quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 (quyết định đầu tư khu nhà ở D3).

Dự án Aio City nằm trong Khu Y tế kỹ thuật cao

Về đề nghị của Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shangri-La, UBND TP.HCM cho biết, ngày 24/7/2012, doanh nghiệp này có văn bản đề nghị điều chỉnh mục tiêu hoạt động và chức năng quy hoạch của lô đất D2 và D3 từ “khu nhà ở, căn hộ phục vụ cho nhu cầu của dự án Khu y tế Kỹ thuật cao” thành “xây dựng và kinh doanh khu nhà ở, căn hộ”.

Lý do điều chỉnh là bởi Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shangri-La đã đóng tiền thuê đất 1 lần cho toàn bộ thời gian thuê (69 năm). Do đó, theo ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 5374/BTC-QLCS ngày 3/5/2013 và công văn số 11243/BTC-QLCS ngày 17/8/2015 thì Công ty có quyền được xây dựng khu nhà ở để bán và cho thuê.

UBND TP.HCM cũng dẫn theo báo cáo của Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri-La rằng, việc quy định rõ cụm từ “phục vụ” thành “bán” là để hỗ trợ công ty giải quyết khó khăn như: Công ty lỗ lũy kế đến cuối năm 2016 là 1.000 tỷ đồng; đội ngũ y bác sỹ, cán bộ công nhân viên rất băn khoăn khi có từ “phục vụ” và cũng đề nghị được điều chỉnh là Khu căn hộ để bán phục vụ cho nhu cầu nhà ở của y, bác sỹ, cán bộ công nhân viên làm việc tại Khu Y tế…

Biến quy hoạch đất y tế thành đất ở và thương mại dịch vụ

Về quy hoạch tại lô D2 và D3, UBND TP.HCM cho rằng, trước đây, theo quyết định số 5637/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND TP.HCM về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu y tế Kỹ thuật cao tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân thì khu đất có chức năng nhà ở, căn hộ phục vụ dự án Khu Y tế kỹ thuật cao có diện tích 48.961 m2. Quy mô dân số của khu đất này dự kiến là 8.000 người.

Sau đó, ngày 29/10/2012, UBND TP.HCM đã có quyết định số 5509/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Y tế Kỹ thuật cao. Theo đó, điều chỉnh diện tích khu đất có chức năng nhà ở, căn hộ phục vụ dự án Khu Y tế Kỹ thuật cao thành 24.267,84 m2 (chỉ bao gồm lô D2 và D3, do gộp lô D1 vào lô đất khác – lô PT1), quy mô dân số tương ứng giảm còn 4.000 người.

Ngày 13/1/2017, UBND TP đã có quyết định số 158/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ kệ 1/500 Khu Y tế kỹ thuật cao, trong đó thay đổi chỉ tiêu dân số từ 4.000 người thành 5.300 người. Như vậy, chức năng quy hoạch của lô D2 và D3 vẫn có chức năng “khu nhà ở, căn hộ phục vụ cho nhu cầu của dự án Khu Y tế kỹ thuật” như trước đây nhưng quy mô về dân số có sự thay đổi.

Về pháp lý liên quan đến việc đóng tiền thuê đất 1 lần cho toàn bộ thời gian thuê (69 năm) và khai thác kinh doanh tại lô D2 và D3, văn bản này thông tin, nhà đầu tư đã được UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T02064/11a và số T02066/11a ngày 20/1/2009, trong đó nguồn gốc đất là Nhà nước cho thuê, thu tiền đất một lần cho thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 10/7/2077.

Trung tâm thương mại Aeon mọc lên trong Khu Y tế kỹ thuật cao

Tại công văn số 11243/BTC-QLCS ngày 17/8/2015, Bộ Tài chính có ý kiến về quyền bán và cho thuê nhà, căn hộ của nhà đầu tư sau khi đã đóng tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Trong đó, Bộ Tài chính xác định: “Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shangri-La đã nộp toàn bộ tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất đối với phần diện tích đất quy hoạch xây dựng nhà ở, theo chính sách và giá đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm được Nhà nước cho thuê đất; không hưởng ưu đãi về miễn giảm tiền thuê đất thì Công ty có quyền được xây dựng nhà ở, căn hộ để bán và cho thuê cho các đối tượng được mua nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở”.

Như vậy, căn cứ các pháp lý nêu trên, UBND TP.HCM thống nhất ý kiến của Bộ Tài chính về việc nhà đầu tư có quyền được xây dựng nhà ở, căn hộ để bán và cho thuê. Tuy nhiên, do mục tiêu đầu tư của lô D2 và D3 trước đây là phục vụ nhu cầu của Khu Y tế kỹ thuật cao nên phương thức xác định tiền thuê đất vẫn còn vướng mắc.

Do vậy, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo về điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án Khu Y tế kỹ thuật cao đối với hạng mục “Khu nhà ở, căn hộ tại lô D2 và D3” từ “Khu nhà ở, căn hộ phục vụ cho nhu cầu của dự án Khu y tế kỹ thuật cao” thành “xây dựng và kinh doanh khu nhà ở, căn hộ (ưu tiên bán cho bác sĩ, y tá, điều dưỡng, cán bộ, công nhân viên làm việc tại Khu Y tế Kỹ thuật cao”.

Trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh mục tiêu dự án đối với hạng mục “Khu nhà ở, căn hộ tại lô D2 và D3” từ “căn hộ phục vụ” sang căn hộ “ưu tiên bán”, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển hình thức sử dụng đất từ “căn hộ phục vụ” sang căn hộ “ưu tiên bán” đối với lô D2 và D3.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND TP.HCM sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu cho UBND TP về các nghĩa vụ tài chính mà nhà đầu tư phải thực hiện đối với các nội dung đã được ưu đãi, miễn trừ trước đây để đảm bảo việc thực hiện đầu tư và khai thác kinh doanh hạng mục “khu nhà ở, căn hộ tại lô D2 và D3” thuộc Khu Y tế kỹ thuật cao theo đúng quy định.

Được biết, từ một dự án Khu Y tế kỹ thuật cao, sau nhiều lần thay đổi mục tiêu, đến nay khu đất này không chỉ có dự án kinh doanh bất động sản mà còn có cả trung tâm thương mại Aeon quy mô khủng.

Đến nay, vấn đề Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh mục tiêu dự án, theo đề nghị của UBND TP.HCM hay chưa vẫn chưa có lời giải đáp. Sự im lặng này đã kéo theo nhiều thông tin “lùm xùm” thời gian qua, về sự biến tướng của Dự án Khu Y tế kỹ thuật cao, từ dự án y tế lại xuất hiện kinh doanh trung tâm thương mại và cả bất động sản.

Bài tiếp: Hơn 2 năm mòn mỏi chờ công bố kết luận thanh tra Hoa Lâm - Shangri La 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top