Ông Trương Gia Bảo

VIREA dự hội nghị về đô thị sáng tạo tại Hàn Quốc

VIREA dự hội nghị về đô thị sáng tạo tại Hàn Quốc

Kết nối

Mới đây, Lãnh đạo Liên chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam (VIREA) đã tham gia Hội nghị Cicon Seoul để bàn về vai trò của AI trong công nghiệp đô thị và văn hóa.

Đón sóng FDI vào bất động sản công nghiệp: Cần chiến lược cụ thể khi nền kinh tế Việt Nam chưa phải "con tàu nhiều khoang"

Đón sóng FDI vào bất động sản công nghiệp: Cần chiến lược cụ thể khi nền kinh tế Việt Nam chưa phải "con tàu nhiều khoang"

Thị trường

Theo ông Trương Gia Bảo, để tiếp tục duy trì và phát triển mạnh mẽ phân khúc bất động sản công nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế nước ta chưa phải "con tàu nhiều khoang" mà chỉ là một khoang nhỏ, còn phụ thuộc và liên thông với bên ngoài, Việt Nam cần có chiến lược cụ thể, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư, nhất là rà soát bổ sung quỹ đất sạch.

Lên đầu trang
Top