Reatimes.vn

PGS.TS Doãn Hồng Nhung giữ chức Phó trưởng ban Pháp chế VNREA

PGS.TS Doãn Hồng Nhung giữ chức Phó trưởng ban Pháp chế VNREA

Chiều ngày 5/1, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã công bố Quyết định bổ nhiệm PGS.TS Doãn Hồng Nhung giữ chức Phó trưởng ban Pháp chế.
10:03, 06/01/2021

Nằm trong khuôn khổ buổi tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, lãnh đạo VNREA đã trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Doãn Hồng Nhung, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Phó trưởng ban Pháp chế của Hiệp hội.

Ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch thường trực VNREA trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS. Doãn Hồng Nhung.

Căn cứ vào Quyết định số 37/QĐ-BTCCBCP ngày 13/8/2002 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ nay là Bộ Nội vụ cho phép thành lập Hiệp hội Bất động sản Nhà đất Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-BNV ngày 18/6/2010 của Bộ Nội vụ cho phép đổi tên Hiệp hội Bất động sản Nhà đất Việt Nam thành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 56/2015/QĐ-VNREA-BCH ngày 28/12/2015 của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về việc thành Thành lập Ban pháp chế của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-VNREA-BCH ngày 24/2/2017 của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về việc Cơ cấu lại thành viên Ban Pháp chế của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo và đề xuất ngày 12/6/2020 của Ban Pháp chế về Hoạt động của Ban pháp chế và đề xuất bổ sung nhân sự Ban Pháp chế;

Căn cứ Báo cáo kết quả xin ý kiến Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về việc bổ nhiệm Phó trưởng Ban Pháp chế của Hiệp hội

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lãnh đạo VNREA đánh giá Ban Pháp chế được thành lập theo Quyết định số 56/2015/QĐ-VNREA-BCH ngày 28/12/2015 nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động, đặc biệt là trong công tác phản biện xã hội và hỗ trợ hội viên phát triển trong lĩnh vực bất động sản. Ban Pháp chế đã chủ động cũng như đóng góp ý kiến vào quá trình dự thảo văn bản pháp lý của Nhà nước có liên quan tới Hiệp hội, lĩnh vực bất động sản và một số lĩnh vực có liên quan; Tham mưu cho lãnh đạo Hiệp hội để tổ chức, điều hành Hiệp hội phù hợp với quy định pháp luật; Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp hội viên, các doanh nghiệp bất động sản, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế khi tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam; Hướng dẫn, phổ biến thực hiện pháp luật về thị trường bất động sản, thực hiện hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP