Aa

Phân công nhiệm vụ thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

An Vũ
An Vũ pvhongvu@gmail.com
Thứ Bảy, 12/02/2022 - 20:00

Ngày 10/02/2022, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã có văn bản số 18/HHBĐSVN phân công nhiệm vụ cho các đồng chí thường trực Hiệp hội năm 2022.

Căn cứ Điều lệ VNREA, Nghị quyết Ban Chấp hành, Ban Thường vụ VNREA Khoá IV; Căn cứ ý kiến của Chủ tịch VNREA; Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Hiệp hội; Để thực hiện tốt các công việc trong tâm năm 2022, tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ V và kỷ niệm 20 năm thành lập VNREA thành công, Ban tổ chức Đại hội phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Uỷ viên Thường trực.

Ông Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch Thường trực VNREA, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Cụ thể, đồng chí Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch Thường trực VNREA, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội sẽ chỉ đạo chung, điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội. Chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực VNREA; Thay mặt Hiệp hội quan hệ làm việc với các cơ quan Trung ương, địa phương về những vấn đề liên quan đến thị trường bất động sản;

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Khôi được phân công làm Trưởng ban xây dựng đề án tổng thể phát triển thị trường bất động sản Việt Nam đến năm 2030;

Chủ trì các Hội nghị của Hiệp hội làm việc với các doanh nghiệp và với các cơ quan quản lý Nhà nước, địa phương liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn cho đơn vị trong phạm vi Hiệp hội;

Chủ trì các Hội nghị của Hiệp hội bàn về cơ chế, chính sách về việc liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản.

Đồng chí cũng thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hiệp hội.

Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Khôi được giao nhiệm vụ làm Trưởng Tiểu ban Đề án nhân sự Nhiệm kỳ V, chỉ đạo các nội dung văn kiện Đại hội, tổng kết và định hướng phát triển nhiệm vụ Hiệp hội. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Hiệp hội; Trực tiếp theo dõi hoạt động bất động sản Việt Nam tại khu vực Hà Nội; Trực tiếp theo dõi chỉ đạo Ban Pháp chế; Thực hiện các công việc khác theo Điều lệ Hiệp hội 2017 quy định.

Sáng ngày 4/1, Hội nghị BCH, BTV Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã họp và bầu bổ sung 5 Phó Chủ tịch và một số Uỷ viên BCH.
Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Chủ tịch VNREA, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch VNREA, nguyên Cục trường Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) tiếp tục nhiệm vụ đã được phân công trong Nhiệm kỳ IV và tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành theo tiến độ: Chủ trì rà soát sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH Nhiệm kỳ IV; Báo cáo của Ban Kiểm tra Hiệp hội; Báo báo kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Mạnh Hà được phân công tổ chức thực hiện công tác tư vấn, giám định, phản biện xã hội các nội dung liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản; Phó ban Xây dựng Đề án tổng thể phát triển thị trường bất động sản Việt Nam đến năm 2030.

Đồng chí được phân công là Trưởng Tiểu ban Nội dung Truyền thông về Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần II; Phó Tiểu ban Đề án nhân sự Nhiệm kỳ V và văn kiện Đại hội.

Trực tiếp theo dõi, kiểm tra đối với Chi hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam. Kiện toàn bước 1 Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam.

Đồng chí cũng phụ trách theo dõi hoạt động của VNREA tại khu vực miền Bắc và công tác phát triển hội viên khu vực này; Duyệt đề nghị chi của cơ quan văn phòng Hiệp hội theo quy định; Quan hệ với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Ông Đỗ Viết Chiến - Tổng Thư ký VNREA, nguyên Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng)

Đồng chí Đỗ Viết Chiến, Tổng Thư ký VNREA, nguyên Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) được phân công điều hành thường xuyên công việc hàng ngày của Hiệp hội theo Điều lệ Hiệp hội, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch công tác của Hiệp hội, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã được phân công trong Nhiệm kỳ IV.

Bên cạnh đó, ông Đỗ Viết Chiến được phân công là Trưởng Tiểu ban Tài chính - Hậu cần phục vụ Đại hội Nhiệm kỳ V và Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần II; Phó Tiểu ban Đề án nhân sự Nhiệm kỳ V và văn kiện Đại hội; Chủ trì, xây dựng kịch bản chi tiết Đại hội và chuẩn bị các thủ tục Đại hội theo quy định;

Chỉ đạo hoàn thành và đôn đốc theo tiến độ: Báo cáo tổng kết công tác Hiệp hội Nhiệm kỳ IV và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Nhiệm kỳ V; báo cáo tài chính của Nhiệm kỳ IV và các báo cáo của Đại hội, công tác chuẩn bị Đại hội.

Đồng chí Đỗ Viết Chiến còn có nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị liên quan đến thị trường bất động sản; Chỉ đạo công tác quản lý và phát triển hội viên bất động sản Việt Nam của Hiệp hội; Thường xuyên theo dõi, làm việc với các đơn vị thuộc cơ quan của Hiệp hội theo chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích, trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị để kịp thời điều chỉnh theo quy định pháp luật và báo cáo Thường trực Hiệp hội; Chỉ đạo đôn đốc công tác của các đơn vị, trực tiếp theo dõi chỉ đạo Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội và Văn phòng Hiệp hội.

Đồng chí cũng giữ vai trò Phó Ban Xây dựng Đề án tổng thể phát triển thị trường bất động sản Việt Nam đến năm 2030; Là người đại diện Hiệp hội phát ngôn chung; Theo dõi, kiểm tra cơ quan Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam.

Kiện toàn bước 1 cơ quan Văn phòng Hiệp hội; Thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch Hiệp hội uỷ quyền ký Quyết định chi của tài khoản Hiệp hội.

Quan hệ với các bộ, ngành, địa phương liên quan để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Ông Phan Hữu Thắng - Phó Chủ tịch VNREA, nguyên Cục trưởng Cục Xúc tiến đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đồng chí Phan Hữu Thắng, Phó Chủ tịch VNREA, nguyên Cục trưởng Cục Xúc tiến đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) được phân công phụ trách công tác đối ngoại chung của Hiệp hội; Phụ trách theo dõi lĩnh vực đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản; Phụ trách công tác tư vấn, đề xuất chính sách liên quan đến lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thị trường bất động sản; Phụ trách, theo dõi, đề xuất cơ chế chính sách về bất động sản công nghiệp.

Đồng chí tham gia trong Tiểu ban Đề án nhân sự Nhiệm kỳ V và văn kiện Đại hội; Tham gia các nội dung văn kiện Đại hội nhiệm kỳ V;

Phụ trách, theo dõi chỉ đạo hoạt động của VNREA tại khu vực Bắc Trung Bộ (Đà Nẵng - Thanh Hóa) và công tác phát triển hội viên khu vực này; Trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư Bất động sản Việt Nam, Hội Bất động sản Du lịch Việt Nam; Quan hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan để thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Hiệp hội; Thực hiện các nhiệm vụ đã phân công tại Nhiệm kỳ IV.

Ông Đoàn Văn Bình - Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO

Đồng chí Đoàn Văn Bình, Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO được phân công phụ trách công tác hợp tác quốc tế liên quan đến bất động sản của Hiệp hội và công việc được phân công; Phụ trách công tác xúc tiến đầu tư của doanh nghiệp;

Phụ trách các Hội nghị, Hội thảo Quốc tế được phân công liên quan đến doanh nghiệp bất động sản và nhiệm vụ được phân công;

Phụ trách tư vấn các vấn đề liên quan đến bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, khách sạn…;

Tham gia các nội dung văn kiện Đại hội Nhiệm kỳ V;

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ đã được phân công trong Nhiệm kỳ IV;

Quan hệ với các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Hiệp hội.

Ông Phạm Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco

Đồng chí Phạm Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco được phân công phụ trách công tác phát triển tài chính Hiệp hội; là Phó Tiểu ban Tài chính - Hậu cần phục vụ Đại hội Nhiệm kỳ V và Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II; Phụ trách tư vấn, đề xuất chính sách liên quan đến hạ tầng cho các dự án nhà ở và thị trường bất động sản; Tham gia các nội dung văn kiện Đại hội Nhiệm kỳ V;

Quan hệ với các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Hiệp hội; Phụ trách, theo dõi, đề xuất cơ chế, chính sách đầu tư hạ tầng đối với dự án bất động sản.

Ông Nguyễn Ngọc Thành - Phó Chủ tịch VNREA, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tư Hải Phòng

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành, Phó Chủ tịch VNREA, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tư Hải Phòng được phân công theo dõi hoạt động của VNREA tại Hải Phòng, Vùng duyên hải Bắc Bộ và phát triển hội viên tại khu vực này;

Phụ trách theo dõi, đề xuất các chính sách liên quan đến bất động sản và thị trường bất động sản nói chung và khu vực Hải Phòng, duyên hải Bắc Bộ nói riêng;

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ đã phân công trong Nhiệm kỳ IV;

Tham gia nội dung văn kiện Đại hội Nhiệm kỳ V;

Quan hệ với các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Hiệp hội.

Ông Trương Anh Tuấn - Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Địa ốc Hoàng Quân

Đồng chí Trương Anh Tuấn, Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Địa ốc Hoàng Quân được phân công theo dõi hoạt động của Hiệp hội tại TP.HCM và phát triển hội viên tại khu vực này;

Đề xuất, tư vấn những chính sách liên quan đến thị trường bất động sản nói chung và trong vùng TP.HCM, cơ chế, chính sách đầu tư bất động sản ra nước ngoài; Đề xuất cơ chế chính sách liên quan đến cải tạo chung cư cũ xuống cấp nguy hiểm khu vực miền Nam.

Tham gia các nội dung văn kiện Đại hội Nhiệm kỳ V;

Quan hệ với các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 

Ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch VNREA, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup

Đồng chí Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch VNREA, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup được phân công phụ trách chung công tác đánh giá thực trạng, bất cập khó khăn trong thực hiện và tổng hợp Tư vấn, đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, quản lý, dịch vụ… đối với dự án bất động sản nhà ở, du lịch nghỉ dưỡng, công nghiệp…;

Phó Tiểu ban Tài chính – Hậu cần của Hiệp hội;

Tham gia công tác phát triển Hội viên bất động sản Việt Nam của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam;

Tham gia nội dung các văn kiện Đại hội Nhiệm kỳ V;

Quan hệ với các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Hiệp hội.

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan - Phó Chủ tịch VNREA, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam

Đồng chí Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch VNREA, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam được phân công phụ trách công tác truyền thông, tạp chí của Hiệp hội theo quy định của pháp luật; Phụ trách công tác quảng bá hình ảnh của Hiệp hội và thị trường bất động sản Việt Nam ra nước ngoài; Phối hợp chỉ đạo các hội nghị, hội thảo, sự kiện của VNREA.

Đồng chí cũng được phân công là Phó Tiểu ban Nội dung - Truyền thông của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam, Phó Tiểu ban Tài chính - Hậu cần phục vụ Đại hội Nhiệm kỳ V và Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam; Tham gia trong Tiểu ban Đề án nhân sự Nhiệm kỳ V và văn kiện Đại hội;

Tham gia công tác phát triển Hội viên của VNREA (Khu vực miền Bắc);

Quan hệ với các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ được phân công trong VNREA.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch Chi Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch Chi Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam được phân công phụ trách Chi Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam theo quy định pháp luật;

Ông Nguyễn Văn Đính là Phó trưởng Tiểu ban Nội dung Truyền thông Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam, Phó trưởng Tiểu ban Tài chính Hậu cần phục vụ Đại hội Nhiệm kỳ V và văn kiện Đại hội;

Thực hiện các thủ tục theo quy định để thành lập Văn phòng đại diện VNREA tại khu vực miền Trung, miền Nam.

Đề xuất cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực môi giới bất động sản, cải tạo chung cư cũ xuống cấp nguy hiểm khu vực miền Bắc; Tham gia công tác phát triển hội viên của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (Khu vực miền Nam);

Tham gia nội dung các văn kiện Đại hội Nhiệm kỳ V.

Ông Bùi Xuân Huy - Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland

Đồng chí Bùi Xuân Huy, Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland phụ trách theo dõi hoạt động của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tại vùng Nam Trung Bộ và phát triển hội viên vùng này;

Tổ chức các hội nghị, hội thảo đánh giá thị trường bất động sản khu vực miền Nam, đề xuất cơ chế chính sách nhằm phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững;

Tham gia nội dung các văn kiện Đại hội Nhiệm kỳ V. 

Ông Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hưng Thịnh

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hưng Thịnh được phân công theo dõi hoạt động VNREA tại vùng Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và phát triển hội viên tại vùng này;

Tham gia nội dung các văn kiện Đại hội Nhiệm kỳ V;

Phối hợp với đồng chí Bùi Xuân Huy - Phó Chủ tịch VNREA và đồng chí Trương Anh Tuấn - Phó Chủ tịch VNREA để thực hiện các hội nghị bàn tháo gỡ khó khăn cho các thành viên, đề xuất giải pháp kiến nghị Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và các cơ quan liên quan trong thị trường bất động sản phía Nam.

Trên đây là phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Thường trực VNREA. Theo đó, văn bản đề nghị các đồng chí chủ động thực hiện và phối hợp thực hiện, báo cáo thường xuyên về cơ quan Văn phòng Hiệp hội. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì cần điều chỉnh, bổ sung, VNREA cũng đề nghị các đồng chí phản ánh kịp thời về Văn phòng Hiệp hội để xem xét xử lý./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top