Aa

Phát hành thêm cổ phiếu, lãnh đạo Tổng Công ty 36 gom quyền mua

Thứ Hai, 07/08/2017 - 03:01

G36 thực hiện chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu hơn 57 triệu cổ phiếu. Trong đó có hơn 50,56 triệu đơn vị là được phân phối, còn lại 6,4 triệu cổ phiếu không bán hết được chào bán lại cho đối tượng khác.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước mới đây cho biết đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty 36 – CTCP (mã G36 - UPCoM). Tổng số cổ phiếu đã thực hiện phân phối là 50,6 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, G36 thực hiện chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu hơn 57 triệu cổ phiếu. Trong đó có hơn 50,56 triệu đơn vị là được phân phối, còn lại 6,4 triệu cổ phiếu không bán hết chào bán lại cho đối tượng khác. Nhà đầu tư Nguyễn Tất Thắng đăng ký mua 36.774 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/CP.

Trong quá trình chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Cổ đông lớn Bộ Quốc phòng đang nắm giữ 17,2 triệu cổ phiếu G36, tương ứng tỷ lệ 40% vốn (tính trên số vốn trước phát hành) đã bán tất cả số quyền mua cổ phiếu. Dàn lãnh đạo lại đăng ký thêm quyền mua.

Được biết, sau phát hành, vốn điều lệ G36 tăng từ 430 tỷ đồng lên 936 tỷ đồng. Theo đó, số lượng cổ phiếu lưu hành tăng từ 43 triệu lên 93,6 triệu đơn vị.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 của G36, doanh thu thuần công ty đạt 640 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt 12,8 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 1.036 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 17 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top