Reatimes.vn

TAG:

phát triển đất nước

 • 26/10/2022, 13:30

  Những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phát triển đất nước đến 2030, tầm nhìn đến 2050

  Những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phát triển đất nước đến 2030, tầm nhìn đến 2050

  Nghị quyết 138/NQ-CP của Chính phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về KT-XH, môi trường, phát triển kết cấu hạ tầng, quốc phòng, an ninh.

 • 26/11/2019, 10:30

  Đổi mới mạnh mẽ, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh

  Đổi mới mạnh mẽ, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh

  Thủ tướng có bài viết với tựa đề "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững".

 • 14/03/2019, 14:57

  Thủ tướng: Chớp thời cơ thuận lợi để phát triển đất nước

  Thủ tướng: Chớp thời cơ thuận lợi để phát triển đất nước

  Chiều ngày 13/3, tại trụ sở Chính phủ, dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên, đón Chủ tịch Triều Tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam, Thủ tướng cho rằng, thành công lần này đem lại vị thế mới, nâng tầm cao mới cho đất nước. Cần tiếp tục giữ gìn môi trường hòa bình và chớp những thời cơ thuận lợi để phát triển đất nước.


TOP