Aa

Phát triển Quảng Ngãi lên những tầm cao mới

Thứ Năm, 22/10/2020 - 17:11

Tại ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20 (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Quảng Ngãi đã đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, nhằm tiếp tục phát huy các giá trị đã đạt được để phát triển Quảng Ngãi lên những tầm cao mới.

Sáng 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã khai mạc. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa 19 tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa 20. Ông Đặng Ngọc Huy - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tái cử chức danh Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa 20 và ông Đặng Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tái cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 20.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025

Theo bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tập trung vào các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm về xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội có bước phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; nhiều dự án lớn được khởi công xây dựng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường.

“Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng anh hùng và những phẩm chất đáng quý của người Quảng Ngãi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà sẽ luôn đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; hội nhập và phát triển, giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển của khu vực miền Trung, góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của đất nước”.

Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội

Trong 5 năm qua (2016 - 2020), kinh tế Quảng Ngãi tiếp tục phát triển; quy mô tổng sản phẩm tăng khá; tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 4,83%/năm; nếu không tính sản phẩm lọc dầu thì tăng bình quân 8,5%/năm.

Năm 2020, GRDP của tỉnh ước đạt 82.593 tỷ đồng (giá hiện hành), gấp 1,36 lần so với năm 2015. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 53,14%, dịch vụ chiếm 28,35%, nông nghiệp chiếm 18,51%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.791 USD, gấp 1,2 lần so với năm 2015. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 5 năm ước đạt 90.175 tỷ đồng, bằng 107,7% so với mục tiêu Trung ương giao.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2020 ước đạt 16.575 tỷ đồng, tăng bình quân 4,5%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; trong đó, nông nghiệp tăng 2,09%, lâm nghiệp tăng 13,39% và thủy sản tăng 6,71%. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng lâm nghiệp và thủy sản.

Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh ước có 102 xã và 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân/xã là 16,5 vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20 đề ra mục tiêu phát triển Quảng Ngãi lên tầm cao mới

Các hoạt động văn hóa, xã hội chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo, giàu tính nhân văn, phù hợp với ý Đảng lòng dân, đời sống của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước có chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng cao.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng thừa nhận: "Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chúng ta còn nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế và có lúc không tránh khỏi chủ quan, nóng vội đã dẫn đến những vi phạm, khuyết điểm và có cán bộ đã bị xử lý kỷ luật. Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy khóa 19 đã nghiêm túc kiểm điểm và xin nhận khuyết điểm trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà".

“Đại hội lần này với tinh thần xây dựng Đảng, chúng ta phải có trách nhiệm đề ra các giải pháp để khắc phục cho được những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển, vươn lên xây dựng quê hương xứng tầm với truyền thống yêu nước và cách mạng của các thế hệ người Quảng Ngãi trong các thời kỳ lịch sử, làm cho những thành quả đó tiếp tục phát huy giá trị để phát triển Quảng Ngãi lên những tầm cao mới”, bà Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu.

Trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung

Tại Đại hội lần này, tỉnh Quảng Ngãi đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có 4 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị; Cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số về cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi.

3 đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Quảng Ngãi: 

1) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp. 

2) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 3

) Đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Tòng Thị Phóng, ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội, đề nghị: Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện có hiệu quả quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Quan tâm hơn nữa đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng lắng nghe, tiếp thu và phát huy sức mạnh của nhân dân, trong phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, đặc biệt là đối với chính quyền.

“Cần khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn thành quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, làm cơ sở phân bố không gian, định hướng phát triển, khai thác và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hài hòa giữa các vùng trong tỉnh.

Thúc đẩy liên kết vùng với các địa phương, nhất là các địa phương trong Vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Vùng Tây Nguyên để phát huy lợi thế của tỉnh và huy động các nguồn lực cho đầu tư, phát triển”, bà Tòng Thị Phóng nhấn mạnh.

Trung ương yêu cầu Quảng Ngãi thúc đẩy liên kết để phát huy lợi thế và huy động nguồn lực cho đầu tư...

Bà Tòng Thị Phóng cũng đề nghị thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 kết hợp với khai thác tốt tiềm năng, lợi thế do thiên nhiên ban tặng để phát triển du lịch, dịch vụ thương mại, thu hút đầu tư, qua đó quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Ngãi, đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế động lực để tạo sự phát triển bền vững. 

Qua đó, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, nhất là các tài nguyên không tái tạo, tăng cường công tác bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng môi trường sống kết hợp với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, chủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top