Reatimes.vn

Quảng Nam: Siết chặt đấu giá, quản lý thu thuế với doanh nghiệp ngoài tỉnh

Quảng Nam: Siết chặt đấu giá, quản lý thu thuế với doanh nghiệp ngoài tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã ban hành quyết định về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch của các cuộc đấu giá…
15:45, 14/08/2021

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu quản lý thu thuế với doanh nghiệp ngoại tỉnh được giao đất thực hiện dự án kinh doanh bất động sản.

Quảng Nam
Quảng Nam tăng cường kiểm soát chống thất thu thuế trong đầu tư hạ tầng bất động sản

Quyết không để “đầu cơ”, trục lợi trong hoạt động đấu giá

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký ban hành Quyết định 5112/UBND-NC ngày 9/8 về tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện thông báo trên Cổng Thông tin điện tử Quốc gia (https://dgts.moj.gov.vn) về đấu giá tài sản, theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản; giám sát chặt chẽ tổ chức đấu giá tài sản trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá sau khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. Trường hợp phát hiện tổ chức đấu giá tài sản không thực hiện quy định này, thì người có tài sản có thể xem xét, yêu cầu hủy hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản.

Về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, các cơ quan, đơn vị, địa phương khi thực hiện lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thì cần căn cứ theo đúng các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, không đặt thêm các yêu cầu không có cơ sở, không cần thiết đối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản. Có thể kể đến như: Đấu giá viên, người đại diện theo pháp luật phải tốt nghiệp đại học một số ngành học đặc biệt, phải là luật sư, có học vị thạc sĩ, tiến sĩ, tổ chức đấu giá tài sản phải thành lập chi nhánh và tổ chức cuộc đấu giá tại nhiều vùng miền khác nhau…

Bên cạnh đó, tránh tình trạng tổ chức đấu giá tài sản gây khó khăn, cản trở người có nhu cầu tham gia đấu giá trong việc mua, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá như: Tổ chức đấu giá tài sản có văn bản thông báo dừng nhận hồ sơ, nhưng trên thực tế vẫn tiếp nhận của một số tổ chức, cá nhân; không bán ngay hồ sơ cho người đăng ký tham gia đấu giá đến mua mà yêu cầu xem tài sản trước; bán giới hạn số lượng hồ sơ trong ngày; bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá ngoài giờ hành chính, không liên tục… Các cơ quan, đơn vị, địa phương khi có tài sản bán đấu giá phải giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức đấu giá, kịp thời có ý kiến, yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản tuân thủ đúng quy định về bán.

Đặc biệt, về việc đấu giá tài sản theo lô, tránh tình trạng gom chung nhiều tài sản thành một tài sản đấu giá duy nhất để bán theo lô, đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất dẫn đến tài sản có giá khởi điểm cao, không tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản để sử dụng tham gia đấu giá mà hướng đến nhóm người tham gia đấu giá nhất định, tiềm ẩn nguy cơ “đầu cơ”, trục lợi, gây thất thoát tài sản Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức có liên quan.

Quản lý thu thuế với doanh nghiệp ngoài tỉnh đầu tư bất động sản

Sau khi xem xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Công văn số 6050/CTQNATTKT3 ngày 2/8/2021 về việc quản lý thuế đối với doanh nghiệp có trụ sở chính ở ngoài tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh giao đất thực hiện dự án kinh doanh bất động sản. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm yêu cầu các doanh nghiệp phải thông báo lập địa điểm kinh doanh theo quy định tại Điều 6, Điều 31 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và đăng ký nộp các khoản nghĩa vụ đối với Nhà nước trong đầu tư dự án tại tỉnh Quảng Nam với các doanh nghiệp có trụ sở chính ở ngoài tỉnh được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam
Quảng Nam kiểm tra hoạt động chuyển nhượng, giao dịch ngầm bất động sản

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong xác nhận thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước trong hoạt động của dự án tại tỉnh Quảng Nam trước khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương tách thửa (đối với các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để thực hiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có các doanh nghiệp có trụ sở chính ở ngoài tỉnh Quảng Nam được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án kinh doanh bất động sản đảm bảo đúng quy định.                                                                         

Kiểm tra hoạt động chuyển nhượng, giao dịch ngầm bất động sản

Liên quan đến công tác tăng cường quản lý thu ngân sách đối với nguồn thu từ đất đai, từ các dự án giao đất cho doanh nghiệp để đầu tư phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư tại Công văn số 4681/UBND-KTN do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh giao Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh kiểm tra, nắm bắt thông tin, kiên quyết đấu tranh chống gian lận thương mại trong quá trình các doanh nghiệp chuyển nhượng quỹ đất Nhà nước giao để kinh doanh, giao dịch ngầm, mua bán không đúng với giá trị trên hóa đơn, chứng từ. Điều tra, truy cứu nếu phát hiện trường hợp doanh nghiệp tuồn quỹ đất ra ngoài cho cá nhân với giá thấp để bán thu chênh lệch bất hợp pháp.     

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP