Aa

Quảng Nam xử lý thế nào với 5 Khu dân cư thu nhập thấp?

Thứ Ba, 29/09/2020 - 06:00

UBND tỉnh Quảng Nam vừa làm việc với Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam nhằm giải quyết tồn tại trong việc đầu tư 5 dự án Khu dân cư thu nhập thấp tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng kết luận: Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan và cử lãnh đạo có thẩm quyền làm việc với các cơ quan liên quan, tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các tồn tại trong đầu tư 5 dự án Khu dân cư thu nhập thấp theo đúng thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 36/TB-HĐND ngày 22/7/2020, Công văn số 190/HĐND-VP ngày 24/7/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 4314/UBND-KTTH ngày 30/7/2020.

Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam chỉ đủ sức hoàn thiện Khu dân cư thu nhập thấp số 1

Liên quan đến chi phí đã đầu tư; kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; các chi phí trong quá trình thực hiện các dự án Khu dân cư thu nhập thấp; việc bàn giao và nguồn thu hoàn trả vốn đã bỏ ra…, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng và Sở Tài chính lập các hồ sơ, thủ tục tham mưu UBND tỉnh quyết định chuyển mục tiêu thực hiện dự án Khu dân cư thu nhập thấp - Khu 1 và chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án Khu dân cư thu nhập thấp: Khu 2, Khu 3, Khu 4, Khu 5 cho UBND TX. Điện Bàn để thực hiện tiếp các thủ tục, bàn giao hồ sơ, hiện trường liên quan đối với từng dự án theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt phương án khai thác quỹ đất đối với dự án Khu dân cư thu nhập thấp - Khu 1 để thanh toán chi phí đã đầu tư tại 5 Khu dân cư thu nhập thấp theo thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh và trình phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. 

Sở Tài chính thực hiện các hồ sơ, tổng hợp chi phí đã đầu tư theo hồ sơ quyết toán vốn đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với 5 Khu dân cư thu nhập thấp và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu 1 nộp ngân sách, hoàn trả chi phí đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chọn đơn vị có đủ pháp nhân thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất theo các quy định của pháp luật về đất đai.

Chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng cùng với Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh mục tiêu dự án Khu dân cư thu nhập thấp - Khu 1 và chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án Khu dân cư thu nhập thấp (Khu 2, Khu 3, Khu 4, Khu 5) cho UBND TX. Điện Bàn đảm bảo quy định để quản lý, tiếp tục thực hiện dự án.

Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để thẩm định, trình phê duyệt phương án khai thác quỹ đất (Khu 1), xác định giá khởi điểm, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các cá nhân trúng đấu giá và các thủ tục khác liên quan theo đúng quy định.

Khu dân cư thu nhập thấp số 1 sẽ được tổ chức đầu giá quyền sử dụng đất

Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam thực hiện đầy đủ hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, tổng hợp chi phí đã đầu tư, tổ chức chọn đơn vị thực hiện đấu giá Quyền sử dụng đất để triển khai thực hiện và kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xử lý phân chia nguồn thu đấu giá Quyền sử dụng đất (Khu 1) theo đúng cơ chế điều hành phân cấp quản lý nguồn thu và cấp lại chi phí đã đầu tư theo giá trị được quyết toán cũng như các chi phí liên quan đối với 5 Khu dân cư thu nhập thấp cho Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam.

UBND TX. Điện Bàn khẩn trương xử lý các tồn tại, vướng mắc trong công tác quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền; tổ chức tiếp nhận các dự án Khu dân cư thu nhập thấp (Khu 2, Khu 3, Khu 4, Khu 5) và đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo theo quy định.

“Xí phần” là chính

Theo tìm hiểu của Reatimes, dù được UBND tỉnh Quảng Nam giao làm chủ đầu tư 5 Khu dân cư thu nhập thấp tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc từ năm 2015, nhưng Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam chỉ bỏ ra 7,5 tỷ đồng để đầu tư Khu dân cư thu nhập thấp số 1 có diện tích 1,7ha nằm tại phường Điện Nam Trung. Hạ tầng Khu dân cư này tương đối hoàn chỉnh.

Còn lại, cả 4 Khu dân cư thu nhập thấp, gồm: Khu số 2 có diện tích 4,5ha (giao đất năm 2015, mức đầu tư 15 tỷ đồng), Khu số 3 diện tích 7ha (giao đất năm 2015, mức đầu tư 56,5 tỷ đồng), Khu số 4 diện tích 15ha và Khu số 5 diện tích 4ha (giao đất trong năm 2016) hiện đều chỉ mới triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Đây là những dự án mà chủ đầu tư thiếu năng lực, không đảm bảo thi công đúng theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Nam. Theo ông Trần Úc, Chủ tịch UBND TX. Điện Bàn, đến thời điểm hiện tại các cơ quan chức năng ở tỉnh vẫn chưa tiến hành kiểm tra, bàn giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho UBND TX. Điện Bàn.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top