Aa

Quảng Nam yêu cầu rà soát, thực hiện hồ sơ môi trường đối với các dự án đầu tư tại cồn, bãi sông

Đông Duy
Đông Duy
Thứ Năm, 28/12/2023 - 08:37

UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu triển khai rà soát, thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư tại khu vực cồn, bãi trong lòng sông và ven sông trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An.

Đối với 3 dự án đầu tư đã hoàn thành, đưa vào khai thác vận hành (dự án Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An của Công ty Cổ phần Gami Hội An; dự án Resort Ngọc Hội An của Công ty Cổ phần Ngọc Hội An và dự án Trồng, chế biến và phân phối rau sạch của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thươngmại Việt Thiên Ngân), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục pháp lý về nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành và lập thủ tục cấp phép môi trường, báo cáo cơ quan chức năng để được kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp phép môi trường theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình và môi trường. 

Quảng Nam yêu cầu rà soát, thực hiện hồ sơ môi trường đối với các dự án đầu tư tại cồn, bãi sông- Ảnh 1.

Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư các dự án ại khu vực cồn, bãi trong lòng sông và ven sông phối hợp địa phương nạo vét kênh mương thoát lũ

Đồng thời, yêu cầu đơn vị chủ đầu tư phối hợp với địa phương thường xuyên nạo vét các hệ thống kênh, mương thoát lũ tại khu vực xung quanh để tăng cường thoát lũ, giảm thiểu tác động đến môi trường, khu vực dân cư lân cận và đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai.

Đối với 4 dự án đang triển khai thi công xây dựng và 8 dự án chưa triển khai thi công xây dựng, chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra các hạng mục công trình đã và đang thi công (nếu có) và rà soát hồ sơ quy hoạch xây dựng, cao trình san nền, phạm vi, ranh giới khu vực dự án đảm bảo khoảng cách an toàn hành lang bảo vệ sông theo quy định và rà soát hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để bổ sung nội dung đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ và điều chỉnh hồ sơ quy hoạch xây dựng (nếu chưa có hoặc chưa đảm bảo); báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; trường hợp chưa lập hồ sơ môi trường thì phải khẩn trương lập hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định. Đồng thời, tổ chức thực hiện đúng các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai theo quy định của Luật phòng, chống thiên tai và Quyết định số 11/2023/QĐUBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh. Trường hợp dự án chậm tiến độ thì phải có văn bản báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan kiểm tra, đề xuất xử lý theo đúng quy định.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An rà soát các giấy phép xây dựng đã cấp theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư tại khu vực cồn, bãi trong lòng sông và ven sông trên địa bàn. Trường hợp chưa phù hợp với hồ sơ thiết kế cơ sở hoặc hồ sơ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thì phải điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp. Trong quá trình tổ chức lập hoặc điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch xây dựng trên địa bàn địa phương có liên quan đến các khu vực cồn, bãi ở các lưu vực sông phải tổ chức đánh giá tổng thể về vấn đề ngập lụt, thoát lũ và chống xói lở để có định hướng bố trí quy hoạch cho phù hợp, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống thiên tai.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo và gửi kèm theo Công văn này đến các đơn vị chủ dự án đầu tư tại khu vực cồn, bãi trong lòng sông và ven sông trên địa bàn các địa phương biết để thực hiện; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị khẩn trương rà soát các hồ sơ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để lập bổ sung đầy đủ nội dung đánh giá tác động môi trường đảm bảo các nội dung đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông theo quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ; chịu trách nhiệm về kiểm tra hồ sơ để tổ chức thẩm định hoặc trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư để phối hợp với địa phương liên quan đôn đốc thực hiện. Trường hợp chậm trễ tiến độ, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo đúng quy định. Đối với dự án đầu tư thực hiện tại các vị trí nhạy cảm, nguy cơ tiềm ẩn tác động xấu môi trường, gia tăng sạt lỡ bờ sông,.. thì phải tổ chức lấy ý kiến của các sở, ngành, cơ quan liên quan và địa phương trong quá trình thẩm định, tham mưu chấp thuận chủ trương (đối với dự án mới) hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án (điều chỉnh dự án đã quyết định chủ trương đầu tư).

Quảng Nam yêu cầu rà soát, thực hiện hồ sơ môi trường đối với các dự án đầu tư tại cồn, bãi sông- Ảnh 2.

Khu vực cồn, bãi trong lòng sông và ven sông tại Quảng Nam thường là quỹ đất giá trị được nhiều chủ đầu tư "nhắm đến" để triển khai dự án

Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư các dự án đầu tư đã hoàn thành, đưa vào khai thác vận hành khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục kiểm tra, nghiệm thu theo đúng quy định. Đối với các dự án đầu tư tại khu vực cồn, bãi trong lòng sông và ven sông trên địa bàn các địa phương hiện nay đang và chưa triển khai thi công xây dựng: Tổ chức rà soát lại các hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) và thiết kế cơ sở xây dựng các công trình, giấy phép xây dựng đã cấp theo thẩm quyền đối với các dự án. Trường hợp chưa phù hợp với hồ sơ môi trường hoặc chưa đảm bảo yêu cầu phòng, chống thích ứng thiên tai thì yêu cầu chủ đầu tư dự án lập thủ tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng theo thẩm quyền phải kiểm tra chặt chẽ cao trình san nền theo đúng hồ sơ môi trường được thẩm định, hạn chế nâng cao trình và giảm bớt mật độ xây dựng, không ngăn cản dòng chảy có nguy cơ sạt lở bờ sông và tăng diện tích thoát lũ,...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top