Aa

Quảng Ngãi hoàn thành lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030

Thứ Bảy, 25/09/2021 - 16:20

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ để báo cáo về tình hình thực hiện công tác lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đến giữa tháng 9/2021, Quảng Ngãi đã hoàn thành lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030. Việc hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất của 13/13 huyện, thị xã, thành phố sẽ là nền tảng quan trọng để thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của các huyện, thị xã, thành phố trong giai đoạn 2021 - 2025.

Quá trình lập quy hoạch sử dụng đất đòi hỏi sự chính xác cao, nếu có sai lệch nhỏ nhất thì đơn vị chịu thiệt đầu tiên là các địa phương. Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất là cơ sở để các cơ quan chuyên môn thẩm định và tham mưu thêm một số vấn đề khác như tăng giảm các loại đất, khu vực quy hoạch để đảm bảo với mục tiêu định hướng của huyện và tỉnh. Hoàn thành lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có vai trò lớn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Cùng với đó là cơ sở để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hút các dự án đầu tư, nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là nền tảng để tích hợp vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, hiện UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thu thập thông tin liên quan và tổ chức xây dựng Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm, theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đến năm 2020, Quảng Ngãi có khoảng hơn 2.000ha đất khu công nghiệp.

Ngoài việc hoàn thành lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có báo cáo, lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai của tỉnh trước khi tích hợp vào Quy hoạch tỉnh theo quy định tại khoản 7, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề ra nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện phân bổ và khoanh vùng đất đai của tỉnh trong những năm đến như tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn tỉnh; đảm bảo quỹ đất hợp lý cho xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội, môi trường, phát triển đô thị, công nghiệp và thu hút đầu tư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật, đảm bảo cho việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, thực hiện nghiêm các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; thực hiện chính sách tích tụ, tập trung đất đai phù hợp với từng vùng, khu vực; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, nhất là đất trồng lúa, đất rừng tự nhiên sang mục đích khác;…

Cũng theo báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện sử dụng được: 2.117,09ha đất ở tại đô thị (giảm 4,91ha so với chỉ tiêu được duyệt); 9.852,33ha đất ở tại nông thôn (tăng 96,7ha so với chỉ tiêu được duyệt); 381,3ha đất thương mại, dịch vụ (giảm 1.025,64ha so với chỉ tiêu được duyệt); 2.069,89ha đất khu công nghiệp (giảm 6.724,11ha so với chỉ tiêu được duyệt); 141,26ha đất cụm công nghiệp (giảm 274,96ha so với chỉ tiêu được duyệt)…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top